મોતિયાની સારવાર માટે ઉપલબ્ધ વિવિધ પ્રકારના લેન્સમાંથી યોગ્ય લેન્સ પસંદ કરવાથી મૂંઝવણ થઈ શકે છે. ડો. જતિન્દર સિંઘ, ચીફ ઓપ્થેલ્મિક કન્સલ્ટન્ટ, અમને એ સમજવામાં મદદ કરે છે કે કઈ લેન્સ અમારી જરૂરિયાતોને શ્રેષ્ઠ રીતે બંધબેસે છે. 

પ્રસિદ્ધ નિષ્ણાત ડૉ. હિજાબ મહેતા દ્વારા તમારા માટે લાવવામાં આવેલી SMILE LASIK પ્રક્રિયા સાથે જીવનમાં પરિવર્તનશીલ પરિવર્તનનો અનુભવ કરો. ચશ્મા અને સંપર્કોને ગુડબાય કહો જ્યારે તમે સ્પષ્ટ દ્રષ્ટિ અને નવા આત્મવિશ્વાસની યાત્રા શરૂ કરો છો. આ વિડિયોમાં, ડૉ. મહેતા તમને ક્રાંતિકારી સ્માઇલ લેસિક સર્જરી દ્વારા લઈ જાય છે, તે બતાવે છે કે તે કેવી રીતે શક્યતાઓનું વિશ્વ ખોલી શકે છે, અને તમારા તેજસ્વી સ્મિતને વિશ્વાસપૂર્વક શેર કરતી વખતે તમને તમારી આસપાસની સુંદરતા જોવાની મંજૂરી આપે છે. ડૉ. હિજાબ મહેતાના કુશળ હાથ પર તમારી દ્રષ્ટિ પર વિશ્વાસ કરો અને સ્પષ્ટ, ગતિશીલ દૃશ્યોથી ભરેલા ભવિષ્યને સ્વીકારો. SMILE LASIK સર્જરીની પરિવર્તનશીલ શક્તિ વિશે વધુ જાણવા માટે હમણાં જ જુઓ.