બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

અહમદ, એક રમતિયાળ 3-મહિનાના શિશુને તેની માતા, આયશાએ ખુશ અને વિચિત્ર બાળક તરીકે વર્ણવ્યું છે. આયશા સૌથી વધુ ખર્ચ કરે છે...

મંગળવાર, 29 માર્ચ 2022

મોસમી નેત્રસ્તર દાહ

નેત્રસ્તર દાહ એ આંખની સ્થિતિ છે, જેને 'ગુલાબી આંખ' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. 2023માં આંખના ચેપના કેસમાં વધારો થયો છે...

ક્રોસ કરેલી આંખો, જેને સ્ટ્રેબિસમસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે દ્રષ્ટિની સ્થિતિ છે જેમાં આંખો ખોટી રીતે ગોઠવાયેલી હોય છે અને કામ કરતી નથી...

  ઘણા વર્ષો પહેલા વિખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સક વોન ગ્રેફે આળસુ આંખને એવી સ્થિતિ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી હતી જેમાં નિરીક્ષક જુએ છે...

બીજા દિવસે અમે અનુજને મળ્યા, એક 11 વર્ષનો સ્કૂલબોય. હૉસ્પિટલમાં દાખલ થતાં જ તેનું પ્રસન્ન સ્મિત અને શાંત વર્તન...

સેહર એ 11 વર્ષનો વિદ્યાર્થી છે જેણે છેલ્લા 5 વર્ષથી સતત સારા ગ્રેડ મેળવ્યા છે. બીજા દિવસે, જ્યારે...

શું તમારા બાળકને સોજો પોપચા છે? શું તે ભારે પાણી કરે છે? અથવા ત્યાં કોઈ સ્રાવ અથવા કર્કશ પદાર્થ છે અથવા ...

સલાહ. લોકો મફતમાં આપેલી કેટલીક વસ્તુઓમાંથી એક. તે હોઈ શકે છે કારણ કે તેઓ તેનો ઉપયોગ કરતા નથી ...