બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

ભારતમાં અમારા આંખના ક્લિનિક્સ

નાલગોંડા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ 10:00AM - 9PM
નાલગોંડા img
સોમ - શનિ 10:00AM - 9PMM સોમ - શનિ 10:00AM - 9PM

ડોર નંબર 6, 6/664, હૈદરાબાદ આરડી, અપના બજારની સામે, વિવેકાનંદ નગર, વિવેકાનંદ નગર કોલોની, નાલગોંડા, તેલંગાણા - 508001

શાદ નગર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 10AM - 9PM
શાદ નગર img
સોમ - શનિ 10AM - 9PMM સોમ - શનિ 10AM - 9PM

નંબર A15, પેરેડાઇઝ ગાર્ડન, સર્વે નંબર 265/P, શાદ નગર તેલંગાણા – 509216.

અરક્કોનમ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 10AM - 9PM
અરક્કોનમ img
સોમ - શનિ 10AM - 9PMM સોમ - શનિ 10AM - 9PM

ડોર નં.78, ગાંધી રોડ, અરક્કોનમ, રાનીપેટ – 631003.

સિદ્ધિપેટ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 10AM - 9PM
સિદ્ધિપેટ img
સોમ - શનિ 10AM - 9PMM સોમ - શનિ 10AM - 9PM

નંબર 11-3-52/A, ભરત નગર, સિદ્ધિપેટ, મેડક, તેલંગાણા - 502103.

પરદીપ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ 9:30AM - 8:00PM
પરદીપ img
સોમ - શનિ 9:30AM - 8:00PMM સોમ - શનિ 9:30AM - 8:00PM

દેબજાની કોમ્પ્લેક્સ, બેરિંગ નંબર 37, વોર્ડ નંબર: 05, બિજયચંદ્રપુર, પારાદીપ, ઓડિશા - 754120.

પાલમણેર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ 9:30AM - 8PM
પાલામણેર img
સોમ - શનિ 9:30AM - 8PMM સોમ - શનિ 9:30AM - 8PM

ડોર નંબર 414-4E, સાઈ નગર કોલોની ગંગાવરમ, પાલામણેર, ચિતુર, આંધ્ર પ્રદેશ - 517408.

કાવલી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 10AM - 9PM
કાવલી img
સોમ - શનિ 10AM - 9PMM સોમ - શનિ 10AM - 9PM

નંબર 10-15-36, દુકાન નંબર 218 જીએનટી રોડ રોડ 4, રેવન્યુ વોર્ડ નંબર 13, કાવલી નેલ્લોર, આંધ્રપ્રદેશ - 524201.

અંબુર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 10AM - 9PM
અંબુર img
સોમ - શનિ 10AM - 9PMM સોમ - શનિ 10AM - 9PM

ના. 20/1, KMR કોમ્પ્લેક્સ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, બાયપાસ રોડ, અંબુર તાલુક, તિરુપત્તુર, તમિલનાડુ - 635802.

વલ્લીયુર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 10AM - 9PM
વલ્લીયુર img
સોમ - શનિ 10AM - 9PMM સોમ - શનિ 10AM - 9PM

શ્રી કૃષ્ણ કોમ્પ્લેક્સ નં.86, પેરુમલ સાઉથ કાર સ્ટ્રીટ (કલૈયારંગુ સ્ટ્રીટ, ગોમથી મિલ્ક ફાર્મની સામે, વલ્લિયુર, તમિલનાડુ - 627117

સંકરણકોઈલ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 10AM થી 9PM
સંકરણકોઈલ img
સોમ - શનિ સવારે 10AM થી 9PMM સોમ - શનિ સવારે 10AM થી 9PM

નંબર 69, સાઉથ કાર સ્ટ્રીટ, શંકર નારાયણન મંદિર પાસે, સંકરનકોઈલ, તમિલનાડુ - 627750.

કદયાનલુર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 10AM થી 9PM
કદયાનલુર
સોમ - શનિ સવારે 10AM થી 9PMM સોમ - શનિ સવારે 10AM થી 9PM

Sf NO. 127/2, વોર્ડ નંબર 11, રાહુમાનિયાપુરમ, કદયાનલ્લુર, તેનકાસી તમિલનાડુ - 627751.

ચેંગલપટ્ટુ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 10AM થી 9PM
ચેંગલપટ્ટુ img
સોમ - શનિ સવારે 10AM થી 9PMM સોમ - શનિ સવારે 10AM થી 9PM

નંબર 39 એ, નવો નંબર: 158, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, GST રોડ, ચેંગલપટ્ટુ, તમિલનાડુ - 603001.

ગુડિયાટ્ટમ - ડો.અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ
સોમ - શનિ સવારે 10AM થી 9PM
ગુડિયાટ્ટમ img
સોમ - શનિ સવારે 10AM થી 9PMM સોમ - શનિ સવારે 10AM થી 9PM

નંબર 280, થલાયટ્ટમ બજાર, ગુડિયાટ્ટમ, વેલ્લોર, તમિલનાડુ - 632602.

સુલુર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 10AM થી 9PM
સુલુર img
સોમ - શનિ સવારે 10AM થી 9PMM સોમ - શનિ સવારે 10AM થી 9PM

દરવાજો. નંબર C1, શ્રી રાણાગા નગર, સુલુર, કોઈમ્બતુર, તમિલનાડુ - 641402.

કુડ્ડલોર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 10AM - 9PM
કુડ્ડલોર img
સોમ - શનિ 10AM - 9PMM સોમ - શનિ 10AM - 9PM

નંબર 76, નેથાજી રોડ, માંજકુપ્પમ, કુડ્ડલોર, તમિલનાડુ - 607001.

કરાઈકલ - ડો. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ
સોમ - શનિ સવારે 9AM - 7PM
કરાઇકલ img
સોમ - શનિ 9AM - 7PMM સોમ - શનિ 9AM - 7PM

નંબર 276, બરાઠિયાર રોડ, વોર્ડ નંબર 108, કરાઈકલ - 609602.

આર્કોટ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 9.30AM - 8PM
આર્કોટ img
સોમ - શનિ 9.30AM - 8PMM સોમ - શનિ 9.30AM - 8PM

બ્લોક નંબર 23, ડોર નંબર 101D/1, વેલ્લોર મેઈન રોડ આર્કોટ, તમિલનાડુ - 632503.

મન્નારગુડી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 9.30AM - 8PM
મન્નારગુડી img
સોમ - શનિ 9.30AM - 8PMM સોમ - શનિ 9.30AM - 8PM

ડોર નંબર 44, વોર્ડ નંબર, 20 મહા મરિયમ્મલ કોવિલ સ્ટ્રીટ, મન્નારગુડી તમિલનાડુ - 614016.

અંબાસમુદ્રમ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 9.30 થી સાંજના 8 વાગ્યા સુધી
અંબાસમુદ્રમ img
સોમ - શનિ સવારે 9.30AM થી 8PMM સોમ - શનિ સવારે 9.30AM થી 8PM

ડોર નંબર 6, વોર્ડ નંબર 18, આર્ચ બલાથડી સ્ટ્રીટ, અંબાસમુદ્રમ, તિરુનેલવેલી, તમિલનાડુ - 627401.

ચેયાર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 10AM - 9PM
ચેયાર img
સોમ - શનિ 10AM - 9PMM સોમ - શનિ 10AM - 9PM

નંબર 23, લોગનાથન સ્ટ્રીટ, ચેય્યર, તિરુવન્નામલાઈ, તમિલનાડુ - 604407.

મુંદગોડ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 10AM - 9PM
મુંડગોડ
સોમ - શનિ 10AM - 9PMM સોમ - શનિ 10AM - 9PM

બંકાપુર રોડ, વિશ્વાસ સુપરમાર્કેટની બાજુમાં, ઉત્તરા કન્નડ જિલ્લો, કર્ણાટક - 581349.

ભુવનગીરી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિવાર 10AM - 9PM
ભુવનગીરી img
સોમ - શનિ સવારે 10AM - 9PM સોમ - શનિ સવારે 10AM - 9PM

દરવાજા નંબર 1-7-121 અને 1-7-122 સ્ટેશન રોડ, આરબી નગર, સર્વે નંબર, 16 ભોંગિરી, તેલંગાણા – 508116.

મયલાદુથુરાઈ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 9.30 થી સાંજના 8 વાગ્યા સુધી
મયલાદુથુરાઈ img
સોમ - શનિ સવારે 9.30AM થી 8PMM સોમ - શનિ સવારે 9.30AM થી 8PM

નં. 15 એ, કચચેરી રોડ, યુનિયન ઓફિસની સામે, માયલાદુથુરાઈ - 609001.

રાસીપુરમ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 10AM - 9PM
રાસીપુરમ img
સોમ - શનિ 10AM - 9PMM સોમ - શનિ 10AM - 9PM

નંબર 281, 283, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, અરિગ્નાર અન્ના સલાઈ, ઓલ્ડ કાંચી સુપર માર્કેટ, પેરિયા કડાઈ વેદીની સામે, રાસીપુરમ, તમિલનાડુ - 637408.

કલાહસ્તી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 9.30 થી સાંજના 8 વાગ્યા સુધી
કાલહસ્તિ img
સોમ - શનિ સવારે 9.30AM થી 8PMM સોમ - શનિ સવારે 9.30AM થી 8PM

ડોર નંબર 16-612/1, વોર્ડ નંબર 16, પનાગલ મેઈન રોડ, શ્રીકાલહસ્તી, આંધ્રપ્રદેશ - 517644.

રાયચોટી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 9.30 થી સાંજના 8 વાગ્યા સુધી
રયોચોટી img
સોમ - શનિ સવારે 9.30AM થી 8PMM સોમ - શનિ સવારે 9.30AM થી 8PM

38/117, ચિત્તૂર રોડ, સબ સ્ટેશનની બાજુમાં, ઝમ ઝમ રેસીડેન્સીની સામે, રાયચોટી, આંધ્રપ્રદેશ - 516269.

ગોરીવક્કમ - ડો.અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ
સોમ - શનિ સવારે 10AM - 9PM
ગોવરીવક્કમ img
સોમ - શનિ 10AM - 9PMM સોમ - શનિ 10AM - 9PM

દુકાન નંબર 1, નંબર 141, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, વેલાચેરી મેઈન રોડ, ગોવરીવાક્કમ, ચેન્નઈ - 600073.

હુંસુર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 10AM - 9PM
હુનસુર img
સોમ - શનિ 10AM - 9PMM સોમ - શનિ 10AM - 9PM

વિભાગ 1, 2108/3634, BM Rd, સામે. બાટા શોરૂમ, હુન્સુર, કર્ણાટક - 571105.

તાદેપલ્લીગુડેમ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ 9:30AM - 8:30PM
તદેપલ્લિગુડેમ img
સોમ - શનિ 9:30AM - 8:30PMM સોમ - શનિ 9:30AM - 8:30PM

વોર્ડ નં.33, ડોર નં. 1-47-104/1, ગોલ્લાગુડેમરિયા, કદકાતલા, કેએન આરડી, તાદેપલ્લીગુડેમ, આંધ્રપ્રદેશ - 534101.

ધારાપુરમ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 10AM - 9PM
ધારપુરમ img
સોમ - શનિ 10AM - 9PMM સોમ - શનિ 10AM - 9PM

દરવાજા નંબર 30/C, નટરાજન કોમ્પ્લેક્સ, બાયપાસ રોડ, બસ સ્ટેન્ડની સામે, કોંગુ નગર, ધારાપુરમ, તિરુપુર, તમિલનાડુ - 638656.