બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

ડૉ. પી. પ્રજ્ઞા

કન્સલ્ટન્ટ ઑપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ, વિજયવાડા

ઓળખપત્ર

MBBS, MS નેત્રવિજ્ઞાન

વિશેષતા

  • સામાન્ય ઓપ્થાલમોલોજી
શાખા સમયપત્રક
ચિહ્નો નકશો વાદળી નક્કલ રોડ, વિજયવાડા • 8AM - 2PM અને 5PM - 8PM
  • એસ
  • એમ
  • ટી
  • ડબલ્યુ
  • ટી
  • એફ
  • એસ

બોલાતી ભાષા

તેલુગુ, અંગ્રેજી

અન્ય નેત્ર ચિકિત્સકો

FAQ

ડૉ. પી. પ્રજ્ઞા ક્યાં પ્રેક્ટિસ કરે છે?

ડૉ. પી. પ્રજ્ઞા એક કન્સલ્ટન્ટ ઑપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ છે જે ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં પ્રેક્ટિસ કરે છે.
જો તમને આંખને લગતી કોઈ સમસ્યા હોય, તો તમે ડૉ. પી. પ્રજ્ઞા સાથે તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ શેડ્યૂલ કરી શકો છો એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો અથવા કૉલ કરો.
ડૉ. પી. પ્રજ્ઞાએ MBBS, MS ઑપ્થેલ્મોલોજી માટે લાયકાત મેળવી છે.
પી. પ્રજ્ઞાના નિષ્ણાત ડૉ
  • સામાન્ય ઓપ્થાલમોલોજી
. આંખ સંબંધિત સમસ્યાઓ માટે અસરકારક સારવાર મેળવવા માટે, ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલની મુલાકાત લો.
ડૉ. પી. પ્રજ્ઞાનો અનુભવ છે.
ડૉ. પી. પ્રજ્ઞા સવારે 8 થી 2 વાગ્યા સુધી અને સાંજે 5 થી 8 વાગ્યા સુધી તેમના દર્દીઓની સેવા કરે છે.
ડૉ. પી. પ્રજ્ઞાની કન્સલ્ટેશન ફી જાણવા માટે કૉલ કરો.