બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

શક્તિવેલ ડો

કન્સલ્ટન્ટ ઑપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ, તુતીકોરિન

ઓળખપત્ર

MBBS, MS, DO

અનુભવ

50 વર્ષ

વિશેષતા

 • સામાન્ય ઓપ્થાલમોલોજી

શાખા સમયપત્રક

 • day-icon
  S
 • day-icon
  M
 • day-icon
  T
 • day-icon
  W
 • day-icon
  T
 • day-icon
  F
 • day-icon
  S
નકશો-ચિહ્ન

તુતીકોરીન, ROTN

9.30AM - 1.30PM અને 4.30PM - 7.30PM

બોલાતી ભાષા

તમિલ, અંગ્રેજી

અન્ય નેત્ર ચિકિત્સકો

FAQ

ડૉ. શક્તિવેલ ક્યાં પ્રેક્ટિસ કરે છે?

ડૉ. શક્તિવેલ એક કન્સલ્ટન્ટ ઑપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ છે જે ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં પ્રેક્ટિસ કરે છે તુતીકોરીન, ROTN.
જો તમને આંખને લગતી કોઈ સમસ્યા હોય, તો તમે ડૉ. શક્તિવેલ સાથે તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ શેડ્યૂલ કરી શકો છો એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો અથવા કૉલ કરો 08048195008.
ડૉ. શક્તિવેલે MBBS, MS, DO માટે લાયકાત મેળવી છે.
શક્તિવેલના નિષ્ણાત ડૉ
 • સામાન્ય ઓપ્થાલમોલોજી
. આંખ સંબંધિત સમસ્યાઓ માટે અસરકારક સારવાર મેળવવા માટે, ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલની મુલાકાત લો.
ડૉ. શક્તિવેલ 50 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે.
ડૉ. શક્તિવેલ સવારે 9.30AM - 1.30PM અને 4.30PM - 7.30PM સુધી તેમના દર્દીઓની સેવા કરે છે.
ડૉ. શક્તિવેલની કન્સલ્ટેશન ફી જાણવા માટે ફોન કરો 08048195008.