બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

આષ્ટામાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

આષ્ટામાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, અષ્ટામાં આવેલી અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

આષ્ટા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 9AM - 7PM
અષ્ટા img
સોમ - શનિ 9AM - 7PMM સોમ - શનિ 9AM - 7PM

વોર્ડ નંબર 16, મકામલાદેવી પેલેસ, બજરંગ કોલોની, કન્નોજ રોડ, સોની લોજ પાસે, આષ્ટા, સિહોર, મધ્યપ્રદેશ.