બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

ભુવનેશ્વરમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

ભુવનેશ્વરમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, ભુવનેશ્વરમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

ભુવનેશ્વર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો NABH માન્યતા પ્રાપ્ત
સોમ - શનિ • 9AM - 6PM
ભુવનેશ્વર img
સોમ - શનિ • 9AM - 6PM

બીજો માળ, BMC ભવાની મોલ, BMC-1, સાહીદ નગર, ભુવનેશ્વર, ઓડિશા 751007.