બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

કોઈમ્બતુરમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

કોઈમ્બતુરમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે જાણીતી, કોઈમ્બતુરમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

આરએસ પુરમ, કોઈમ્બતુર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સૂર્ય • 9AM - 1:00PM
આરએસ પુરમ, કોઈમ્બતુર img
સૂર્ય • 9AM - 1:00PM

નં.1091, શક્તિ આર્કેડ, મેટ્ટુપલયમ રોડ, જૂના મારુતિ થિયેટરની નજીક, વાડાકોવાઈ, આરએસ પુરમ, કોઈમ્બતુર, તમિલનાડુ 641002.

રામનાથપુરમ, કોઈમ્બતુર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 5PM
રામનાથપુરમ, કોઈમ્બતુર img
સોમ - શનિ • 9AM - 5PM

82, પંકજા મિલ્સ રોડ, જીઈએમ હોસ્પિટલ પાસે, રામનાથપુરમ, કોઈમ્બતુર, તમિલનાડુ 641045