બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

ધર્મપુરીમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

ધર્મપુરીમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, ધર્મપુરીમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

ધર્મપુરી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
ધર્મપુરી img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

136, પહેલો માળ, નેથાજી બાયપાસ, હોટેલ રામા બોર્ડિંગની સામે, ધર્મપુરી, તમિલનાડુ 636701.