બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

હૈદરાબાદમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

હૈદરાબાદની ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, હૈદરાબાદમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

પંજગુટ્ટા, - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM
પંજગુટ્ટા, img
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM

6-3-712/80, દાતલા પ્રાઇડ, પંજગુટ્ટા ઓફિસર્સ કોલોની, પંજગુટ્ટા, પંજગુટ્ટા મેટ્રો સ્ટેશન પાસે, મેટ્રો પિલર નંબર: 1089, હૈદરાબાદ, તેલંગાણા 500082.

ઉપ્પલ, તેલંગાણા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM
ઉપ્પલ, તેલંગાણા img
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM

42, રોડ નંબર 1, મહિન્દ્રા મોટર્સની બાજુમાં, પી એન્ડ ટી કોલોની, સાઈ રેસીડેન્સી, કેનરા નગર, બોડુપ્પલ, હૈદરાબાદ, તેલંગાણા - 500098.

દિલસુખનગર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM
દિલસુખનગર img
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM

ચિકોટી ગ્રીન બિલ્ડીંગ, 16-11-477/7 થી 26, ગદ્દિયાનારામ, દિલસુખનગર, વૈભવ જ્વેલર્સની ઉપર કમલા હોસ્પિટલની સામે, હૈદરાબાદ, તેલંગાણા 500060.

ગચીબોવલી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM
ગચીબોવલી img
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM

રાધિકા રેડ્ડી આર્કેડ, પ્લોટ નંબર 3 અને 53, જયભેરી પાઈન વેલી કોલોની, ગાચીબોવલી, હૈદરાબાદ, તેલંગાણા 500032.

હિમાયત નગર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM
હિમાયત નગર img
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM

નંબર 3-6-262, ઓલ્ડ MLA હોસ્ટેલ રોડ, હિમાયત નગર, રત્નદીપ સુપર માર્કેટની બાજુમાં, હૈદરાબાદ, તેલંગાણા 500029.

મેહદીપટનમ - ડો.અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM
મેહદીપટનમ img
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM

મુમતાઝ કોમ્પ્લેક્સ, મેહદીપટનમ, રેઠીબોવલી જંક્શન, હૈદરાબાદ, તેલંગાણા 500028.

સંતોષ નગર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
સંતોષ નગર img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

હનુમાન ટાવર્સ, નંબર 9-71-214/1, 215, 217, મારુતિ નગર સંતોષ નગર મેઈન રોડ, યાદગીરી થિયેટર પાસે, આગળ - સ્વાગત હોટેલ, હૈદરાબાદ, તેલંગાણા 500059.

સિકંદરાબાદ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
સિકંદરાબાદ img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

10-2-277, બીજો માળ, નોર્થસ્ટાર એએમજી પ્લાઝા સેન્ટ જ્હોન્સ ચર્ચની સામે, વેસ્ટ મેરેડપલ્લી રોડ, વેસ્ટ મેરેડપલ્લી, સિકંદરાબાદ, તેલંગાણા 500026.

એએસ રાવ નગર, તેલંગાણા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
એએસ રાવ નગર, તેલંગાણા img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

ગાયત્રી આર્કેડ, પ્લોટ નંબર 5, ત્યાગરાયા નગર કોલોની, એએસ રાવ નગર, કપરા નગરપાલિકા, કીસરા મંડળ, તેલંગાણા - 500062.