બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

જમ્મુમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

જમ્મુમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, જમ્મુમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

સૂદ આઈ કેર, જમ્મુ - અગ્રવાલ આઈ હોસ્પિટલના ડો
સોમ-શનિ • 10AM - 7PM
સૂદ આઇ કેર, જમ્મુ img
સોમ-શનિ • 10AM - 7PM

67/6, આરબીઆઈ ક્વાર્ટર્સ પાસે, ત્રિકુટા નગર, જમ્મુ - 180020.

અખનૂર, જમ્મુ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
મંગળવાર • (10:30AM - 1:00PM), ગુરુવાર (10:30AM - 1:30PM)
અખનૂર, જમ્મુ img
મંગળવાર • (10:30AM - 1:00PM), ગુરુવાર (10:30AM - 1:30PM)

વોર્ડ નંબર 09, નાગબાની સ્કૂલ પાસે, અખનૂર જમ્મુ અને કાશ્મીર - 181201.

જાનીપુર, જમ્મુ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
મંગળવાર • 10AM - 7PM
જાનીપુર, જમ્મુ img
મંગળવાર • 10AM - 7PM

એફસી ટાવર, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, મેઈન રોડ, તાલી મોર, (રોયલ એન્ફિલ્ડ શોરૂમની બાજુમાં) જાનીપુર, જમ્મુ, જમ્મુ અને કાશ્મીર - 180007.