બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

કાંચીપુરમમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

કાંચીપુરમમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, કાંચીપુરમમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

કાંચીપુરમ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
કાંચીપુરમ img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

32-બી, ઇન્દિરા ગાંધી રોડ, મ્યુનિસિપલ ઓફિસની સામે, કાંચીપુરમ, તમિલનાડુ 631502.