બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

કર્ણાટકમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

કર્ણાટકમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, કર્ણાટકમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

બેનરઘટ્ટા રોડ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો NABH માન્યતા પ્રાપ્ત
Sun 9AM - 2PM | Mon - Sat 9AM - 8PM
બેનરઘટ્ટા રોડ img
Sun 9AM - 2PM | Mon - Sat 9AM - 8PMSun 9AM - 2PM | Mon - Sat 9AM - 8PM

16, સાલાપુરિયા ઝેસ્ટ બિલ્ડીંગ, બેનરઘાટ્ટા મુખ્ય આરડી, શોપર્સ સ્ટોપની સામે, ત્રીજો તબક્કો, જેપી નગર, બેંગ્લોર, કર્ણાટક 560078.

બનાશંકરી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Sun 9AM - 5PM | Mon - Sat 9AM - 8PM | Thur 10AM - 7PM
બનાશંકરી img
Sun 9AM - 5PM | Mon - Sat 9AM - 8PM | Thur 10AM - 7PMSun 9AM - 5PM | Mon - Sat 9AM - 8PM | Thur 10AM - 7PM

નંબર 02, પહેલો માળ, કાથરીગુપ્પે આઉટર રિંગ આરડી, રિલાયન્સ સ્માર્ટ પોઈન્ટની બાજુમાં, બનાશંકરી ત્રીજો સ્ટેજ, બેંગ્લોર, કર્ણાટક 560085.

કોલ્સ રોડ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 9AM - 8PM
કોલ્સ રોડ img
Mon - Sat 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

નંબર 33, કોલ્સ આરડી, સામે. બાટા શોરૂમ, ક્લેવલેન્ડ ટાઉન, પુલીકેશી નગર, બેંગલોર, કર્ણાટક 560005.

ઇન્દિરાનગર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Sunday 9AM - 11:30AM | Mon - Sat 9AM - 8PM
ઈન્દિરાનગર img
Sunday 9AM - 11:30AM | Mon - Sat 9AM - 8PMSunday 9AM - 11:30AM | Mon - Sat 9AM - 8PM

#41, 80 ફીટ રોડ, HAL 3જી સ્ટેજ, સામે. એમ્પાયર રેસ્ટોરન્ટ, ઈન્દિરાનગર, બેંગલુરુ, કર્ણાટક-560038.

કોરમંગલા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Sun 9AM - 5PM | Mon - Sat 9AM - 8PM
કોરમંગલા img
Sun 9AM - 5PM | Mon - Sat 9AM - 8PMSun 9AM - 5PM | Mon - Sat 9AM - 8PM

નંબર 50, 100 ફીટ રોડ, કોરમંગલા, 4થો બ્લોક નેક્સ્ટ સોની વર્લ્ડ સિગ્નલ. બેંગ્લોર, કર્ણાટક 560034.

પદ્મનાભનગર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 9AM - 8PM
પદ્મનાભનગર img
Mon - Sat 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

પવનધમા, નં.30, 80 ફીટ રોડ, આરકે લેઆઉટ, પદ્મનાભ નગર, મેડપ્લસની સામે, બેંગલોર, કર્ણાટક 560070.

રાજાજીનગર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Sun 9AM - 5PM | Mon - Sat 9AM - 8PM
રાજાજીનગર img
Sun 9AM - 5PM | Mon - Sat 9AM - 8PMSun 9AM - 5PM | Mon - Sat 9AM - 8PM

NKS Prime, #60/417, 20th Main Road, 1st Block, Rajajinagar, Rajajinagar Metro Station ની નીચે, બેંગલોર, કર્ણાટક 560010.

આરઆર નગર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 9AM - 8PM
આરઆર નગર img
Mon - Sat 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

પ્લોટ #638, 1st Floor, 80 Feet Rd, Ideal Homes Layout, RR નગર, બેંગલોર, કર્ણાટક 560098.

શિવાજી નગર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 9AM - 8PM
શિવાજી નગર img
Mon - Sat 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

મિરલે આઇ કેર (ડૉ. અગ્રવાલની આંખની હોસ્પિટલ લિમિટેડનું એક યુનિટ), નં.9, સેન્ટ જોન્સ ચર્ચ આરડી, ભારતી નગર, શિવાજી નગર, બેંગ્લોર, કર્ણાટક 560005.

વ્હાઇટફિલ્ડ - ડો.અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ
Sun 9AM - 5PM | Mon - Sat 9AM - 8:30PM | Tue 9AM - 6PM
વ્હાઇટફિલ્ડ img
Sun 9AM - 5PM | Mon - Sat 9AM - 8:30PM | Tue 9AM - 6PMSun 9AM - 5PM | Mon - Sat 9AM - 8:30PM | Tue 9AM - 6PM

નંબર 3, નારાયણપ્પા ચેમ્બર્સ, નારાયણપ્પા ગાર્ડન મેઈન રોડ, વ્હાઇટફિલ્ડ, ફોરમ વેલ્યુ મોલ અને સ્વસ્થ હોસ્પિટલ પાસે, બેંગલોર, કર્ણાટક 560066.

યેલાહંકા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો NABH માન્યતા પ્રાપ્ત
Mon - Sat 9AM - 8PM
યેલાહંકા img
Mon - Sat 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

#2557, 16મી બી ક્રોસ આરડી, સામે. ધનલક્ષ્મી બેંક, LIG 3જી સ્ટેજ, યેલાહંકા સેટેલાઇટ ટાઉન, યેલાહંકા ન્યુ ટાઉન, બેંગલોર, કર્ણાટક 560064.

ધારવાડ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 9AM - 8PM
ધારવાડ img
Mon - Sat 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

બસ સ્ટેશન, સમર્થ આર્કેડ, CTS No.96B/1A, PB રોડ, સામે. જ્યુબિલી સર્કલ BRTS, ધારવાડ, કર્ણાટક 580001.

તુમકુર, કર્ણાટક - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 9AM - 8PM
તુમકુર, કર્ણાટક img
Mon - Sat 9AM - 8PM Mon - Sat 9AM - 8PM

નંબર 166, 2જી રોડ, સીએસઆઈ લેઆઉટ, બિશપ સ્કૂલ પાસે, ગાયથિરી થિયેટરની બાજુમાં, બીએચ રોડની નજીક, તુમકુર - 572101.

બેલગામ, કર્ણાટક - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 9AM - 7:30PM
બેલગામ, કર્ણાટક img
Mon - Sat 9AM - 7:30PMMon - Sat 9AM - 7:30PM

નેત્રદર્શન સુપર સ્પેશિયાલિટી આંખની હોસ્પિટલ, ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલનું એક યુનિટ, સીટીએસ નંબર 2678/2679, ખાનપુર રોડ, બિગ બજારની સામે, તિલકવાડી બેલગામ, બેલગામ - 590006.

નિપાણી, કર્ણાટક - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
MON - SAT 10AM - 6PM
નિપાની, કર્ણાટક img
MON - SAT 10AM - 6PMMON - SAT 10AM - 6PM

અંકુર આંખની હોસ્પિટલ, 4185/5 Old.PB, રોડ, બસવનનગર, નિપાની, કર્ણાટક - 591237.

બેલગામ - પૂર્વ, કર્ણાટક - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
SAT 10AM - 6PM
બેલગામ - પૂર્વ, કર્ણાટક img
SAT 10AM - 6PMSAT 10AM - 6PM

અંકુર આઈ હોસ્પિટલ, 1643, ભાગીરથી કોમ્પ્લેક્સ, 1 લી માળ, અન્સુરકર ગલ્લી, બેલાગવી, કર્ણાટક - 590001.

દાવણગેરે, કર્ણાટક - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 10AM - 7PM
દાવણગેરે, કર્ણાટક img
Mon - Sat 10AM - 7PMMon - Sat 10AM - 7PM

દાવંગેરે નેત્રાલય, ડૉ. અગ્રવાલ આઇ હોસ્પિટલનું એક યુનિટ, MCC B બ્લોક, MCC, દાવણગેરે, કર્ણાટક - 577004

હુબલી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 9AM - 8PM
હુબલી img
Mon - Sat 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

રાજ પ્લાઝા, દેશપાંડે નગર મેઈન રોડ, ઓલ્ડ એક્સિસ બેંકની બાજુમાં, હુબલી, કર્ણાટક 580029.

કુવેમ્પુનગરા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 9AM - 8PM
કુવેમ્પુનગરા img
Mon - Sat 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

નંબર 1792, અધિચુચુનાગિરી રોડ, જયમ્મા ગોવિંદેગૌડા ચૌલ્ટ્રી વોર્ડ નં 18 પાસે, કુવેમ્પુનગરા, મૈસુર, કર્ણાટક 570023.

સયાજી રાવ રોડ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 11AM - 8PM
સયાજી રાવ રોડ img
Mon - Sat 11AM - 8PMMon - Sat 11AM - 8PM

Thejus Complex, No.1771/1, Thejus complex 1st Floor, Sayaji Rao Road Cross, Near Mohan Bhandar, Mysuru, Karnataka 570001.