બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

કૃષ્ણગિરીમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

કૃષ્ણગિરીમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, કૃષ્ણાગિરીમાં આવેલી અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

કૃષ્ણગિરી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
કૃષ્ણગિરી img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

36A, 4થી ક્રોસ રોડ, સામે. ICICI બેંક, કો-ઓપરેટિવ કોલોની, કૃષ્ણાગિરી, તમિલનાડુ 635001.