બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

મદુરાઈમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

મદુરાઈમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, મદુરાઈમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

અરાપલયમ, મદુરાઈ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
રવિવાર 9AM - 1PM | સોમ - શનિ સવારે 9AM - 8PM
અરાપલયમ, મદુરાઈ img
રવિવાર 9AM - 1PM | સોમ - શનિ સવારે 9AM - 8PMS રવિવાર 9AM - 1PM | સોમ - શનિ સવારે 9AM - 8PM

નં.61, પ્લોટ નંબર: 1, ડીડી મેઈન રોડ, અરપલયમ બસ સ્ટેન્ડ પાસે, અરાપલયમ, મદુરાઈ, તમિલનાડુ 625016.

કેકે નગર, મદુરાઈ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 9AM - 8PM
કેકે નગર, મદુરાઈ img
સોમ - શનિ 9AM - 8PMM સોમ - શનિ 9AM - 8PM

GKS કોમ્પ્લેક્સ, ડોર નંબર: 30/1 વોર્ડ નંબર 6, મેલુર રોડ કેકે નગર, મિઓટ હોસ્પિટલની બાજુમાં, મદુરાઈ, તમિલનાડુ 625020.

ગુડ્સ શેડ સ્ટ્રીટ, મદુરાઈ - ડો.અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ
સોમ - શનિ સવારે 9AM - 6 PM
ગુડ્સ શેડ સ્ટ્રીટ, મદુરાઈ img
સોમ - શનિ 9AM - 6 PMM સોમ - શનિ 9AM - 6 PM

શ્રી રામચંદ્ર આંખની હોસ્પિટલ, ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલનું એક યુનિટ, 15. ગુડ્સ શેડ સ્ટ્રીટ, મદુરાઈ - 625001