બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

સાલેમમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

સાલેમની ડો. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, સાલેમની અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

સાલેમ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો NABH માન્યતા પ્રાપ્ત
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
સાલેમ img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

372, રથના કોમ્પ્લેક્સ, ઓમાલુર મેઈન રોડ, 5 રોડ, સેલમ, તમિલનાડુ - 636004.