બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

તિરુવનંતપુરમમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

તિરુવનંતપુરમમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, વિશેષજ્ઞો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, તિરુવનંતપુરમમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

તિરુવનંતપુરમ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM
તિરુવનંતપુરમ img
સોમ - શનિ • 9AM - 7PM

ટીસી નંબર: 29/104 (2) લીલા રામ બિલ્ડીંગ, ડાયમંડ હિલ વેલ્લાયમ્બલમ, વૂડલેન્ડ શોરૂમ તિરુવનંતપુરમ પાસે, કેરળ 695010