બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

તિરુવલ્લુરમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

તિરુવલ્લુરની ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, તિરુવલ્લુરમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

તિરુવલ્લુર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 9AM - 8PM
તિરુવલ્લુર img
સોમ - શનિ 9AM - 8PMM સોમ - શનિ 9AM - 8PM

157/14, જેએન રોડ, સામે. સેન્ટ એની મેટ. એચ.આર. સેકન્ડ. શાળા, તિરુવલ્લુર, તમિલનાડુ 602001.