બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

ત્રિચીમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

ત્રિચીમાં ડો. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે જાણીતી, ત્રિચીમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

ત્રિચી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો NABH માન્યતા પ્રાપ્ત
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
ત્રિચી img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

બી-31, શાસ્ત્રી રોડ, 5ટી ક્રોસ, સામે. નાયડુ હોલ, થિલાઈ નગર, તિરુચિરાપલ્લી, તમિલનાડુ 620018.

શ્રીરંગમ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 10AM - 6PM
શ્રીરંગમ img
સોમ - શનિ • 10AM - 6PM

નંબર 2019/165, વોર્ડ બી, બ્લોક નંબર 42, ચેન્નાઈ ટ્રંક રોડ, ગણપતિ નગર EXTN, શ્રીરંગમ - 620005.