બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

વિશાખાપટ્ટનમમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

વિશાખાપટ્ટનમમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, વિશાખાપટ્ટનમમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

વિશાખાપટ્ટનમ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 6PM
વિશાખાપટ્ટનમ img
સોમ - શનિ • 9AM - 6PM

D.No.12-1-16, પ્લોટ નં. 49, S. No. 1051, Naga Chambers GREEN Park Hotel, Division No. 19, Waltair Main Road, Vishakhapatnam, આંધ્રપ્રદેશ 530002.