છબી
પડછાયો

શા માટે ગ્લુકોમા માટે રાહ જુઓ
ચેતવણી ચિન્હો?

આજે જ ફ્રી કન્સલ્ટેશન બુક કરો


શું છે ગ્લુકોમા?

ગ્લુકોમા આંખની સ્થિતિનો સમૂહ છે જે ઓપ્ટિક નર્વને નુકસાન પહોંચાડે છે. ઓપ્ટિક ચેતા આંખના પાછળના ભાગમાં સ્થિત છે, અને તે વિઝ્યુઅલાઈઝેશનમાં મદદ કરીને આંખમાંથી દ્રશ્ય સંકેતોને મગજમાં પ્રસારિત કરે છે. ઓપ્ટિક નર્વને નુકસાન અંધત્વમાં પરિણમી શકે છે.

v છબીઓ
ગ્લુકોમા વિશે વધુ જાણો

પ્રકારો ગ્લુકોમા

સામાન્ય વિઝન આંખ નીચે-તીર પ્રારંભિક ગ્લુકોમા આંખ નીચે-તીર એક્સ્ટ્રીમ ગ્લુકોમા

બંધ-કોણ ગ્લુકોમા

બંધ-કોણ ગ્લુકોમા એ એવી સ્થિતિનો ઉલ્લેખ કરે છે જ્યાં આંખોની અંદરનું દબાણ સામાન્ય કરતાં ઘણું વધારે થઈ જાય છે. દબાણ વધે છે કારણ કે પ્રવાહી જોઈએ તે રીતે બહાર વહેવા માટે સક્ષમ નથી.

ઓપન-એંગલ ગ્લુકોમા

ઓપન-એંગલ ગ્લુકોમા એ ગ્લુકોમાનું સૌથી સામાન્ય સ્વરૂપ છે, જે આંખના દબાણમાં ધીમા, ક્રમિક વધારાને કારણે થાય છે. જો સારવાર ન કરવામાં આવે તો આ અંધત્વ તરફ દોરી શકે છે.

પ્રકારો ગ્લુકોમા

સામાન્ય દ્રષ્ટિ છબી આંખ નીચે-તીર પ્રારંભિક ગ્લુકોમા આંખ નીચે-તીર એક્સ્ટ્રીમ ગ્લુકોમા

બંધ-કોણ ગ્લુકોમા

બંધ-કોણ ગ્લુકોમા એ એવી સ્થિતિનો ઉલ્લેખ કરે છે જ્યાં આંખોની અંદરનું દબાણ સામાન્ય કરતાં ઘણું વધારે થઈ જાય છે. દબાણ વધે છે કારણ કે પ્રવાહી જોઈએ તે રીતે બહાર વહેવા માટે સક્ષમ નથી.

ઓપન-એંગલ ગ્લુકોમા

ઓપન-એંગલ ગ્લુકોમા એ ગ્લુકોમાનું સૌથી સામાન્ય સ્વરૂપ છે, જે આંખના દબાણમાં ધીમા, ક્રમિક વધારાને કારણે થાય છે. જો સારવાર ન કરવામાં આવે તો આ અંધત્વ તરફ દોરી શકે છે.

ગ્લુકોમા લક્ષણો

ચિહ્ન

દ્રષ્ટિ ગુમાવવી

ચિહ્ન

ઝાંખી દ્રષ્ટિ

ચિહ્ન

પ્રારંભિક પ્રેસ્બાયોપિયા

ચિહ્ન

આંખમાં દુખાવો

ચિહ્ન

સતત માથાનો દુખાવો

ચિહ્ન

આંખની લાલાશ

ચિહ્ન

પેટમાં અસ્વસ્થતા, ઉબકા અને ઉલટી

દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ સારવાર ડો અગ્રવાલ

ગ્લુકોમાના પ્રકાર પર આધાર રાખીને, ડૉક્ટર નીચેની પદ્ધતિઓ અથવા પદ્ધતિઓના સંયોજનનો ઉપયોગ કરીને તેની સારવાર કરી શકે છે.

ટી-ઇમેજ

આંખના ટીપાં અને મૌખિક દવા

આંખના ટીપાં અને મૌખિક દવા

આંખના ટીપાં પોતે જ પ્રવાહીનું ઉત્પાદન ઘટાડે છે, જેનાથી આંખનું દબાણ ઓછું કરવામાં મદદ મળે છે. આંખના ટીપાંની કેટલીક આડઅસર થઈ શકે છે જેના વિશે ડૉક્ટર તમને જાણ કરશે. જો તમને આંખના ટીપાં લેવાનું કહેવામાં આવે તો તમારા ડૉક્ટરને વર્તમાન દવાઓ અને એલર્જી વિશે જણાવો.

વધુ જોવો
ટી-ઇમેજ

લેસર સર્જરી

લેસર સર્જરી

ઓપન-એંગલ ગ્લુકોમાના કિસ્સામાં, લેસર સર્જરી પ્રવાહીના પ્રવાહને વધારવામાં મદદ કરશે. ક્લોઝ્ડ-એંગલ ગ્લુકોમાના કિસ્સામાં, ટ્રેબેક્યુલોપ્લાસ્ટી (ડ્રેનેજ એરિયા ખોલવી), ઇરિડોટોમી (મેઘધનુષમાં એક નાનું ઉદઘાટન કરવું.. જેવી પ્રક્રિયાઓ દ્વારા પ્રવાહી અવરોધ અટકાવવામાં આવશે.

વધુ જોવો
ટી-ઇમેજ

માઇક્રોસર્જરી

માઇક્રોસર્જરી

માઇક્રોસર્જરીમાં, આંખનું દબાણ ઘટાડવા માટે, ડૉક્ટર પ્રવાહીના પ્રવાહને સરળ બનાવવા માટે એક નવી ચેનલ બનાવે છે. ગ્લુકોમા સંપૂર્ણપણે સાધ્ય ન હોવા છતાં, તેને નિયંત્રિત કરી શકાય છે, અને સંપૂર્ણ દ્રષ્ટિની ખોટ અટકાવી શકાય છે. તે બગડે તે પહેલાં તમે તેની સારવાર કરી શકો છો.

વધુ જોવો

દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ સારવાર ડો અગ્રવાલ

ગ્લુકોમાના પ્રકાર પર આધાર રાખીને, ડૉક્ટર નીચેની પદ્ધતિઓ અથવા પદ્ધતિઓના સંયોજનનો ઉપયોગ કરીને તેની સારવાર કરી શકે છે.

ટી-ઇમેજ

આંખના ટીપાં અને મૌખિક દવા

આંખના ટીપાં અને મૌખિક દવા

આંખના ટીપાં પોતે જ પ્રવાહીનું ઉત્પાદન ઘટાડે છે, જેનાથી આંખનું દબાણ ઓછું કરવામાં મદદ મળે છે. આંખના ટીપાંની કેટલીક આડઅસર થઈ શકે છે જેના વિશે ડૉક્ટર તમને જાણ કરશે. જો તમને આંખના ટીપાં લેવાનું કહેવામાં આવે તો તમારા ડૉક્ટરને વર્તમાન દવાઓ અને એલર્જી વિશે જણાવો.

આંખના ટીપાં અને મૌખિક દવા

આંખના ટીપાં પોતે જ પ્રવાહીનું ઉત્પાદન ઘટાડે છે, જેનાથી આંખનું દબાણ ઓછું કરવામાં મદદ મળે છે. આંખના ટીપાંની કેટલીક આડઅસર થઈ શકે છે જેના વિશે ડૉક્ટર તમને જાણ કરશે. જો તમને આંખના ટીપાં લેવાનું કહેવામાં આવે તો તમારા ડૉક્ટરને વર્તમાન દવાઓ અને એલર્જી વિશે જણાવો.

વધુ જોવો
ટી-ઇમેજ

લેસર સર્જરી

લેસર સર્જરી

ઓપન-એંગલ ગ્લુકોમાના કિસ્સામાં, લેસર સર્જરી પ્રવાહીના પ્રવાહને વધારવામાં મદદ કરશે. ક્લોઝ્ડ-એંગલ ગ્લુકોમાના કિસ્સામાં, ટ્રેબેક્યુલોપ્લાસ્ટી (ડ્રેનેજ એરિયા ખોલવી), ઇરિડોટોમી (પ્રવાહીના મુક્ત પ્રવાહને સરળ બનાવવા માટે મેઘધનુષમાં નાનું છિદ્ર બનાવવું) અને સાયક્લોફોટોકોએગ્યુલેશન જેવી પ્રક્રિયાઓ દ્વારા પ્રવાહી અવરોધ અટકાવવામાં આવશે. પ્રવાહી ઉત્પાદન ઓછું).

માઇક્રોસર્જરી

આંખના ટીપાં પોતે જ પ્રવાહીનું ઉત્પાદન ઘટાડે છે, જેનાથી આંખનું દબાણ ઓછું કરવામાં મદદ મળે છે. આંખના ટીપાંની કેટલીક આડઅસર થઈ શકે છે જેના વિશે ડૉક્ટર તમને જાણ કરશે. જો તમને આંખના ટીપાં લેવાનું કહેવામાં આવે તો તમારા ડૉક્ટરને વર્તમાન દવાઓ અને એલર્જી વિશે જણાવો.

વધુ જોવો
ટી-ઇમેજ

માઇક્રોસર્જરી

માઇક્રોસર્જરી

માઇક્રોસર્જરીમાં, આંખનું દબાણ ઘટાડવા માટે, ડૉક્ટર પ્રવાહીના પ્રવાહને સરળ બનાવવા માટે એક નવી ચેનલ બનાવે છે. ગ્લુકોમા સંપૂર્ણપણે સાધ્ય ન હોવા છતાં, તેને નિયંત્રિત કરી શકાય છે, અને સંપૂર્ણ દ્રષ્ટિની ખોટ અટકાવી શકાય છે. તે બગડે તે પહેલાં તમે તેની સારવાર કરી શકો છો.

માઇક્રોસર્જરી

આંખના ટીપાં પોતે જ પ્રવાહીનું ઉત્પાદન ઘટાડે છે, જેનાથી આંખનું દબાણ ઓછું કરવામાં મદદ મળે છે. આંખના ટીપાંની કેટલીક આડઅસર થઈ શકે છે જેના વિશે ડૉક્ટર તમને જાણ કરશે. જો તમને આંખના ટીપાં લેવાનું કહેવામાં આવે તો તમારા ડૉક્ટરને વર્તમાન દવાઓ અને એલર્જી વિશે જણાવો.

વધુ જોવો
ડૉક્ટર છબી
ચિહ્ન
10 દેશો
ચિહ્ન
ચિહ્ન
ખાલી છબી
10 દેશો
ખાલી છબી
ખાલી છબી
ખાલી છબી

પ્રશંસાપત્ર

અમારા દર્દી તેના પ્રવાસ વિશે બોલે છે તે જુઓ.

વારંવાર પ્રશ્નો પૂછ્યા

ગ્લુકોમા રોગ કેટલો સામાન્ય છે?
ગ્લુકોમા એ આંખનો સામાન્ય રોગ છે જે ઓપ્ટિક નર્વને નુકસાન પહોંચાડે છે. આંખોમાંથી મગજમાં માહિતી પ્રસારિત કરતી ઓપ્ટિક નર્વને આ નુકસાન દ્રષ્ટિ ગુમાવવા તરફ દોરી જાય છે. જો યોગ્ય રીતે સારવાર ન કરવામાં આવે તો, દૃષ્ટિની ખોટ અસ્થાયી અથવા કાયમી હોઈ શકે છે. આંખના આંતરિક પ્રવાહીના દબાણમાં ફેરફાર, જેને ઇન્ટ્રાઓક્યુલર પ્રેશર (IOP) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે ગ્લુકોમાનું સૌથી સામાન્ય કારણ છે.

ગ્લુકોમા વૈશ્વિક સ્તરે લગભગ 70 મિલિયન લોકોને અસર કરે છે. 2020 માં, ગ્લુકોમા રોગ વિશ્વભરમાં 80 મિલિયનથી વધુ વ્યક્તિઓને અસર કરશે, જેની સંખ્યા 2040 સુધીમાં વધીને 111 મિલિયનથી વધુ થવાની ધારણા છે. ગ્લુકોમા એ બદલી ન શકાય તેવા અંધત્વનું મુખ્ય કારણ છે, જે વિશ્વભરના તમામ અંધત્વના 12.3% માટે જવાબદાર છે.
ઓપન-એંગલ અને ક્લોઝ્ડ-એંગલ ગ્લુકોમા વચ્ચે શું તફાવત છે?
ઓપન-એંગલ ગ્લુકોમા: ગ્લુકોમાનો સૌથી પ્રચલિત પ્રકાર ઓપન-એંગલ ગ્લુકોમા છે. શરૂઆતમાં તેના કોઈ લક્ષણો નથી; જો કે, અમુક સમયે બાજુની (પેરિફેરલ) દ્રષ્ટિ ખોવાઈ જાય છે, અને સારવાર વિના, વ્યક્તિ સંપૂર્ણપણે અંધ બની શકે છે.

બંધ-કોણ ગ્લુકોમા: એંગલ-ક્લોઝર ગ્લુકોમા, જેને બંધ-કોણ ગ્લુકોમા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે ગ્લુકોમાનો ઓછો પ્રચલિત પ્રકાર છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે આંખમાં ડ્રેનેજ સિસ્ટમ સંપૂર્ણપણે અવરોધાય છે, જેના કારણે આંખની અંદરનું દબાણ ઝડપથી વધે છે.
વારસાગત ગ્લુકોમાના કારણોમાંનું એક હોઈ શકે છે?
ગ્લુકોમા કેટલાક કિસ્સાઓમાં વારસામાં મળી શકે છે, અને વિશ્વભરના ઘણા નિષ્ણાતો જનીનો અને રોગ પર તેની અસરો પર સંશોધન કરી રહ્યા છે. ગ્લુકોમા હંમેશા વારસાગત હોતું નથી, અને સંજોગો કે જે બીમારીની શરૂઆત તરફ દોરી જાય છે તે હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે સમજી શકાયું નથી.
સામાન્ય ઇન્ટ્રાઓક્યુલર દબાણ શું છે?
આંખના દબાણનું માપ પારાના મિલીમીટર (mm Hg) માં છે. આંખના દબાણની લાક્ષણિક શ્રેણી 12-22 mm Hg છે, જ્યારે 22 mm Hg કરતાં વધુ દબાણને અસામાન્ય ગણવામાં આવે છે. ગ્લુકોમા માત્ર આંખના ઊંચા દબાણને કારણે થતો નથી. તેમ છતાં, તે એક નોંધપાત્ર જોખમ પરિબળ છે. ઉચ્ચ આંખનું દબાણ ધરાવતી વ્યક્તિઓએ ગ્લુકોમાના ચિહ્નો માટે સ્ક્રીનીંગ કરવા માટે નિયમિત ધોરણે આંખની સંભાળ નિષ્ણાત દ્વારા વ્યાપક આંખની તપાસ કરાવવી જોઈએ.
શું ગ્લુકોમા માટે કોઈ ઈલાજ છે?
કમનસીબે, ગ્લુકોમાનો કોઈ ઈલાજ નથી, અને તેના કારણે દ્રષ્ટિની ખોટ ઉલટાવી શકાય તેવું છે. જો કોઈ વ્યક્તિ ઓપન-એન્ગલ ગ્લુકોમાથી પીડિત હોય, તો તેને તેમના બાકીના જીવન માટે મોનિટર કરવું પડશે. જો કે, દવા, લેસર સારવાર અને શસ્ત્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરીને દૃષ્ટિની વધારાની ખોટ ધીમી કરવી અથવા બંધ કરવી શક્ય છે. અહીં યાદ રાખવાની સૌથી અગત્યની બાબત એ છે કે તમારી દ્રષ્ટિને સાચવવાનું પ્રથમ પગલું એ છે કે નિદાન મેળવવું. તેથી, જો તમે તમારી દ્રષ્ટિમાં કોઈ અગવડતા અનુભવો છો તો તેને ક્યારેય અવગણશો નહીં.
ગ્લુકોમા અને ઓક્યુલર હાઇપરટેન્શન વચ્ચે શું તફાવત છે?
જ્યારે ક્લાસિક ઓપ્ટિક ચેતા અને દ્રષ્ટિમાં ફેરફાર થાય છે, ત્યારે ગ્લુકોમા રોગનું નિદાન થાય છે, સામાન્ય રીતે આંખના દબાણમાં વધારો થાય છે પરંતુ ભાગ્યે જ સામાન્ય દબાણ સાથે. ઓક્યુલર હાયપરટેન્શન ત્યારે થાય છે જ્યારે ઇન્ટ્રાઓક્યુલર દબાણ સામાન્ય કરતા વધારે હોય, પરંતુ વ્યક્તિ ગ્લુકોમાના સંકેતો દર્શાવતી નથી.
'ટનલ વિઝન'નો અર્થ શું છે?
જો ગ્લુકોમા રોગના પ્રારંભિક તબક્કામાં પર્યાપ્ત રીતે સારવાર ન કરવામાં આવે તો, તે પેરિફેરલ વિઝનને ગંભીર અસર કરી શકે છે, જે 'ટનલ વિઝન' તરીકે ઓળખાતી સ્થિતિ તરફ દોરી જાય છે. ટનલ વિઝન તમારા 'સાઇડ વિઝન'ને દૂર કરે છે, તમારા દૃશ્યના ક્ષેત્રને તમારી કેન્દ્રીય દ્રષ્ટિ અથવા સીધા આગળની છબીઓ સુધી મર્યાદિત કરે છે.
ગ્લુકોમા રોગનું નિદાન કેવી રીતે થાય છે?
જો તમને લાગે કે તમે ગ્લુકોમાના કોઈપણ લક્ષણોનો અનુભવ કરી રહ્યાં છો, તો તે આંખની સંપૂર્ણ વિસ્તરેલી તપાસ દરમિયાન શોધી શકાય છે. પરીક્ષા સીધી અને પીડારહિત છે: ગ્લુકોમા અને આંખની અન્ય સમસ્યાઓ માટે તમારી આંખોની તપાસ કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટર આંખના ટીપાં વડે તમારા વિદ્યાર્થીને પહોળા (વિસ્તૃત) કરશે. તમારી બાજુની દ્રષ્ટિની તપાસ કરવા માટે પરીક્ષામાં વિઝ્યુઅલ ફીલ્ડ ટેસ્ટનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ગ્લુકોમાનો કૌટુંબિક ઈતિહાસ ધરાવતા લોકોએ તેમની આંખના દબાણ અને ઓપ્ટિક ચેતાની વારંવાર તપાસ કરાવવી જોઈએ કારણ કે તેઓને આ સ્થિતિ થવાનું જોખમ વધારે હોય છે.
બધુજ જુઓ ઓછું જુઓ

વધુ વાંચો ગ્લુકોમા સારવાર વિશે

ખાલી છબી

ગ્લુકોમાના સ્ટીલ્થથી સાવધ રહો!

વન્ય જીવન એક રસપ્રદ વિવિધતા રજૂ કરે છે... વરુ જેવા કેટલાક પ્રાણીઓ ધમાકા સાથે શિકાર કરે છે. તેઓ તેમના શિકારનો પીછો કરે છે...

- ડો.વંદના જૈન

વધુ વાંચો >
ચિહ્ન

તમે વાહન ચલાવી રહ્યા નથી તેની ખાતરી કરવા માટેના 7 સલામતીનાં પગલાં..

વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન (ડબ્લ્યુએચઓ) મુજબ, મોતિયા પછી વિશ્વભરમાં અંધત્વનું બીજું મુખ્ય કારણ ગ્લુકોમા છે. તે છે...

- ડો.વંદના જૈન

વધુ વાંચો >
ચિહ્ન

ગ્લુકોમા હકીકતો

ગ્લુકોમા એ ખૂબ જ ગેરસમજ થતો રોગ છે. ઘણીવાર, લોકોને ગંભીરતાનો અહેસાસ થતો નથી, ગુમાવેલી દ્રષ્ટિ પાછી મેળવી શકાતી નથી. ગ્લુકોમા એ...

- ડો.વંદના જૈન

વધુ વાંચો >
ચિહ્ન

તમારી આંખો પાછળ દબાણ અનુભવો

ઘણી વખત, તમે તમારી આંખોની પાછળ જે દબાણ અનુભવો છો તે તમારી આંખોમાંથી જ ઉદ્ભવતું નથી. સામાન્ય રીતે, તે આપણા માથાના એક ભાગમાંથી ઉદ્દભવે છે.

- ડો.વંદના જૈન

વધુ વાંચો >
ચિહ્ન

શું જીવનશૈલીમાં ફેરફાર ગ્લુકોમાને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે..

જીવનશૈલીની પસંદગીઓ સ્વાસ્થ્યને કેવી રીતે અસર કરે છે તે અંગે આજે લોકોને વધુને વધુ રસ છે. ગ્લુકોમાના દર્દીઓ પોતાને મદદ કરવા અને બચાવવા માંગે છે..

- ડો.વંદના જૈન

વધુ વાંચો >
વધુ વાંચો વિશે
ગ્લુકોમા સારવાર
ચિહ્ન

ગ્લુકોમાના સ્ટીલ્થથી સાવધ રહો!

વન્ય જીવન એક રસપ્રદ વિવિધતા રજૂ કરે છે... વરુ જેવા કેટલાક પ્રાણીઓ ધમાકા સાથે શિકાર કરે છે. તેઓ તેમના શિકારનો પીછો કરે છે...

- ડો.વંદના જૈન

વધુ વાંચો >
ચિહ્ન

તમે વાહન ચલાવી રહ્યા નથી તેની ખાતરી કરવા માટેના 7 સલામતીનાં પગલાં..

વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન (ડબ્લ્યુએચઓ) મુજબ, મોતિયા પછી વિશ્વભરમાં અંધત્વનું બીજું મુખ્ય કારણ ગ્લુકોમા છે. તે છે...

- ડો.વંદના જૈન

વધુ વાંચો >
ચિહ્ન

ગ્લુકોમા હકીકતો

ગ્લુકોમા એ ખૂબ જ ગેરસમજ થતો રોગ છે. ઘણીવાર, લોકોને ગંભીરતાનો અહેસાસ થતો નથી, ગુમાવેલી દ્રષ્ટિ પાછી મેળવી શકાતી નથી. ગ્લુકોમા એ...

- ડો.વંદના જૈન

વધુ વાંચો >
ચિહ્ન

તમારી આંખો પાછળ દબાણ અનુભવો

ઘણી વખત, તમે તમારી આંખોની પાછળ જે દબાણ અનુભવો છો તે તમારી આંખોમાંથી જ ઉદ્ભવતું નથી. સામાન્ય રીતે, તે આપણા માથાના એક ભાગમાંથી ઉદ્દભવે છે.

- ડો.વંદના જૈન

વધુ વાંચો >
ચિહ્ન

શું જીવનશૈલીમાં ફેરફાર ગ્લુકોમાને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે..

જીવનશૈલીની પસંદગીઓ સ્વાસ્થ્યને કેવી રીતે અસર કરે છે તે અંગે આજે લોકોને વધુને વધુ રસ છે. ગ્લુકોમાના દર્દીઓ પોતાને મદદ કરવા અને બચાવવા માંગે છે..

- ડો.વંદના જૈન

વધુ વાંચો >
ગ્લુકોમા ક્રિએટિવ વેબ