બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

ક્લિનિકલ ઓપ્ટોમેટ્રીમાં ઇન્ટર્નશિપ

ઝાંખી

ઝાંખી

ઑપ્ટોમેટ્રિસ્ટ્સની કુશળતા સુધારવા માટે. દર્દીઓની વિશાળ શ્રેણીમાં ઇન્ટર્ન્સને ખુલ્લા પાડવા, તેમના ક્લિનિકલ જ્ઞાનમાં વધારો કરવો

કોલેજ

અગ્રવાલની ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ઓપ્ટોમેટ્રીના ડો

કોર્સ સમયગાળો

12 મહિના

અભ્યાસક્રમ શરૂ થવાની તારીખ

જૂન 2023

ઇન્ટર્નશિપ દરમિયાન તાલીમ નીચેનાને આવરી લેશે:

  • કોન્ટેક્ટ લેન્સ
  • ઓછી દ્રષ્ટિ સહાયક
  • પશ્ચાદવર્તી સેગમેન્ટ તપાસ
  • અગ્રવર્તી વિભાગની તપાસ
  • મોતિયાની તપાસ
  • આઉટરીચ પ્રોગ્રામ
  • વ્યવહાર આવડત

વધુમાં, વિદ્યાર્થીઓને સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રક્રિયાઓ અને વિવિધ પ્રક્રિયાઓથી પરિચિત કરવામાં આવશે

 

ઇન્ટર્ન નિયમો અને નિયમો

વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

પસંદગી પ્રક્રિયા

પ્રવેશ પ્રક્રિયા

ઉમેદવારે ભરેલું અરજીપત્ર કોર્સ કોઓર્ડિનેટરને મેઇલ દ્વારા મોકલવું જોઈએ: daio@dragarwal.com

અરજી પ્રક્રિયા

અરજી પત્ર

ચિહ્ન-1ભૌતિક સ્વરૂપ

અગ્રવાલ ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ઓપ્ટોમેટ્રીના ડો

#146, ત્રીજો માળ, રંગનાયકી કોમ્પ્લેક્સ, ગ્રીમ્સ રોડ, ચેન્નાઈ - 600 006.

ચિહ્ન-2ઓનલાઈન ફોર્મ

વિદ્યાર્થીએ મૂળ ફોર્મ ભરવાનું રહેશે

ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો

અરજીપત્રક સબમિશન

નીચે જણાવેલ સરનામે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ સાથે પૂર્ણ કરેલ અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો:

ચિહ્ન-4પોસ્ટ દ્વારા

ઓપ્ટોમેટ્રી ઇન્ટર્નશીપ પ્રોગ્રામ
અગ્રવાલ ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ઓપ્ટોમેટ્રીના ડો
#146, ત્રીજો માળ, રંગનાયકી કોમ્પ્લેક્સ, ગ્રીમ્સ રોડ, ચેન્નાઈ – 600 006.

ચિહ્ન-5ઈમેલ દ્વારા

પર અમને ઇમેઇલ મોકલો

daio@dragarwal.com