ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮರಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಿ

"ನೀವು ರೆಫರಿ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಪಾಲನೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ...

ಇಂಪ್ಲಾಂಟಬಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು (ICL) ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ...

ಜಾನ್‌ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್ ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದು ...

"ಅದು ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಚಟರ್ಜಿ." “ಇಲ್ಲ ಶರ್ಮಾ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ...

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 14 ಕೋಟಿ ಜನರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೇತ್ರ ಆರೈಕೆ ಇಂದ...

ಕೆರಾಟೋಕೊನಸ್ ಕಾರ್ನಿಯಾದ (ಕಣ್ಣಿನ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರ) ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿ...

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿದಳು, ಅವನು ತನ್ನ ಆಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಎ......

"ಹೌದು!" ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಾಗ 19 ವರ್ಷದ ಸುರಭಿ ಕಿರುಚಿದಳು. ಸು...

ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು,......