ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮರಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಿ

ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಡಾ ಅಗರ್‌ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ನುರಿತ ನೇತ್ರ ವೈದ್ಯರು, ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ನಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಓಲ್ಡ್ ಪಲೇಶಿಯಾ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PM
ಹಳೆಯ ಪಲೇಶಿಯಾ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PMMon - Sat 9AM - 7PM

ನಾರಾಯಣ ಟವರ್ಸ್, ಓಲ್ಡ್ ಪಲೇಶಿಯಾ ರಸ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೌಸ್ ಮುಂದೆ, ಇಂದೋರ್-452001. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ

ಅನ್ನಪೂರ್ಣ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PM
ಅನ್ನಪೂರ್ಣ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PMMon - Sat 9AM - 7PM

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ರಸ್ತೆ, ಎದುರು. ದುಸ್ಸೆಹ್ಮೆದನ್, ಇಂದೋರ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ.