ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮರಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಿ

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಮೈಸೂರಿನ ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ಅತ್ಯಂತ ನುರಿತ ನೇತ್ರ ವೈದ್ಯರು, ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ನಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಕುವೆಂಪುನಗರ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ • 9AM - 8PM
ಕುವೆಂಪುನಗರ img
ಸೋಮ - ಶನಿ • 9AM - 8PM

ಸಂಖ್ಯೆ 1792, ಆದಿಚುಚುನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಜಯಮ್ಮ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 18 ಹತ್ತಿರ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570023.

ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ • 11AM - 8PM
ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ img
ಸೋಮ - ಶನಿ • 11AM - 8PM

ತೇಜಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನಂ.1771/1, ತೇಜಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್, ಮೋಹನ್ ಭಂಡಾರ್ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570001.