ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮರಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಿ

ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ನುರಿತ ನೇತ್ರ ವೈದ್ಯರು, ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಸಾಧಾರಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ನಕ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯವಾಡ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ನಕ್ಕಲ್ ರೋಡ್, ವಿಜಯವಾಡ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನಂ. 29-6-13/A ನಕ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆ, ಸೂರ್ಯ ರಾವ್‌ಪೇಟೆ, ವಿಜಯವಾಡ - 520002

ಒನ್ ಟೌನ್ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯವಾಡ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಒನ್ ಟೌನ್ ರೋಡ್, ವಿಜಯವಾಡ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೊಡೆಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ರಸ್ತೆ, ತಾರಾಪೇಟ್, ವಿಜಯವಾಡ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 520001

ಗವರ್ನರ್‌ಪೇಟ್, ವಿಜಯವಾಡ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 6PM
ಗವರ್ನರ್‌ಪೇಟ್, ವಿಜಯವಾಡ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 6PMMon - ಶನಿ 10AM - 6PM

ಸಂಖ್ಯೆ 27/37/62, MG ರಸ್ತೆ ಗವರ್ನರ್‌ಪೆಟ್, ವಿಜಯವಾಡ - 520002