ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮರಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಿ
  • ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
ಯಶಸ್ಸು

ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಮಿತ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ವಿಧಾನವು ಪ್ರತಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಸರಾಸರಿ 90 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 080-48193411

ಮನೆಗೆ ಹೋಗು