ബ്ലോഗ് മാധ്യമങ്ങൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര രോഗികൾ നേത്ര പരിശോധന
തിരികെ വിളിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക

തിമിരം എന്നത് ഒരാളുടെ കണ്ണിലെ ലെൻസിന്റെ മേഘങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ നേത്രരോഗം ഉള്ളവർ പറയും...

കൺജെനിറ്റൽ തിമിരം എന്നത് ശിശുക്കളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്, ഇത് കണ്ണിന്റെ ലെൻസ് മേഘാവൃതമായിരിക്കുമ്പോഴോ...

ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ്, 58 വയസ്സുള്ള വീട്ടമ്മയായ മീത, അവളുടെ വാർഷിക നേത്ര പരിശോധനയ്ക്കായി ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ചു. അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും...

അവലോകനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അന്ധതയ്ക്കും കാഴ്ച വൈകല്യത്തിനും ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് തിമിരം. തിമിരത്തിന്റെ സമീപകാല പുരോഗതിയോടെ...

  50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്...

ബുധനാഴ്‌ച, 24 ഫെബ്രുവരി 2021

എന്താണ് തിമിരം?

ഡോ.വന്ദന ജെയിൻ

തിമിരം എന്നത് കണ്ണിന്റെ വ്യക്തമായ ലെൻസിന്റെ മേഘം, കാഴ്ച കുറയുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇത് പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. എന്ത്...

വേനൽക്കാലം പൂക്കൾ വിരിയുകയും പുല്ലിനെ പച്ചയാക്കുകയും ചെയ്യും, പക്ഷേ അമിതമായ സൂര്യപ്രകാശം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കേടുവരുത്തുന്നു.

എന്താണ് തിമിരം? തിമിരം അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിയാബിന്ദു ആണ് ലെൻസ് ഒപാസിഫിക്കേഷൻ വഴി കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണം. ഇത്...

അസ്മയ്ക്ക് തികഞ്ഞ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി, വ്യക്തവും തിളക്കമുള്ളതുമായ കാഴ്ചയോടെ അവൾ ലോകത്തെ ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. അവൾ...