ബ്ലോഗ് മാധ്യമങ്ങൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര രോഗികൾ നേത്ര പരിശോധന
തിരികെ വിളിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക

വെല്ലൂരിലെ ഞങ്ങളുടെ നേത്ര ക്ലിനിക്കുകൾ

വെല്ലൂരിലെ ഡോ അഗർവാൾസ് ഐ ക്ലിനിക്കിൽ ലോകോത്തര നേത്ര പരിചരണം അനുഭവിക്കുക. ഉയർന്ന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള നേത്രരോഗവിദഗ്ദ്ധർ, വിദഗ്ധർ, പ്രശസ്ത നേത്രരോഗ വിദഗ്ധർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഞങ്ങളുടെ അസാധാരണമായ ടീമിന് പേരുകേട്ട, വെല്ലൂരിലെ ഞങ്ങളുടെ നേത്ര ക്ലിനിക്കുകൾ സമാനതകളില്ലാത്ത പരിചരണം നൽകുന്നു.

അമ്പൂർ - ഡോ. അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
Mon - Sat 10AM - 9PM
അമ്പൂർ img
Mon - Sat 10AM - 9PMMon - Sat 10AM - 9PM

ഇല്ല. 20/1, കെഎംആർ കോംപ്ലക്സ്, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, ബൈപാസ് റോഡ്, അമ്പൂർ താലൂക്ക്, തിരുപ്പത്തൂർ, തമിഴ്നാട് - 635802.

ഗുഡിയാട്ടം - ഡോ. അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
Mon - Sat 10AM to 9PM
ഗുഡിയാട്ടം img
Mon - Sat 10AM to 9PMMon - Sat 10AM to 9PM

നമ്പർ 280, തലയാട്ടം ബസാർ, ഗുഡിയാട്ടം, വെല്ലൂർ, തമിഴ്‌നാട് - 632602.

ആർക്കോട് - ഡോ. അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
Mon - Sat 9.30AM - 8PM
ആർക്കോട്ട് img
Mon - Sat 9.30AM - 8PMMon - Sat 9.30AM - 8PM

ബ്ലോക്ക് നമ്പർ 23, ഡോർ നമ്പർ 101 ഡി/1, വെല്ലൂർ മെയിൻ റോഡ് ആർക്കോട്ട്, തമിഴ്‌നാട് - 632503.