ബ്ലോഗ് മാധ്യമങ്ങൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര രോഗികൾ നേത്ര പരിശോധന
തിരികെ വിളിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക

മിസ്റ്റർ രാഹുൽ അഗർവാൾ

ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ
രാഹുൽ അഗർവാൾ
കുറിച്ച്

നിലവിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ബിസിനസിന്റെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസറാണ് രാഹുൽ അഗർവാൾ. ഐഐഎം ലഖ്‌നൗവിൽ എംബിഎ പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന് ഹെൽത്ത്‌കെയർ, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിൽ 21 വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട്. ഡോ. അഗർവാൾസിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ്, ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ മെഡിക്കൽ, ബെക്ടർ ഡിക്കിൻസൺ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഹെൽത്ത് കെയർ മൾട്ടിനാഷണലുകളിൽ രാഹുൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. തന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടേഡ് ബാങ്കിലും സിറ്റിഫിനാൻഷ്യലിലും അദ്ദേഹം സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു.

ഡോ അഗർവാൾസിൽ, നിലവിലെ ആശുപത്രികളിലെ വളർച്ചയിലും കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചും പുതിയ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പുതിയ ആശുപത്രികൾ ചേർക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആശുപത്രികളിലുടനീളമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ രാഹുൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

രാഹുൽ അഗർവാൾ

മറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്

ആദിൽ അഗർവാൾ ഡോ
ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
ഡോ.അനോഷ് അഗർവാൾ
ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ
അശ്വിൻ അഗർവാൾ ഡോ
ചെയർമാൻ, ക്ലിനിക്കൽ ബോർഡ്
അഷർ അഗർവാൾ ഡോ
ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫീസർ
ജഗന്നാഥൻ വി
ഡയറക്ടർ - പ്രോപ്പർട്ടീസ്
ഡോ.വന്ദന ജെയിൻ
ചീഫ് സ്ട്രാറ്റജി ഓഫീസർ
ശ്രീ ഉദയ് ഡേവി
ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ
ശ്രീ ആയുഷ്മാൻ ചിരനെവാല
ചീഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. യശ്വന്ത് വെങ്കട്ട്
സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് - ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് എം ആൻഡ് എ
ശ്രീ കിരൺ നാരായണൻ
VP - വിതരണ ശൃംഖലയും പ്രവർത്തനങ്ങളും
ശ്രീ രാമനാഥൻ വി
ഗ്രൂപ്പ് ചീഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി സുഹാസിനി കെ
ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മേധാവി
ശ്രീ.നന്ദകുമാർ
VP - ഓപ്പറേഷൻസ് (തെക്കും കിഴക്കും ഇന്ത്യ)
മിസ്റ്റർ ഉഗന്ദർ
VP - ഇന്റർനാഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ്, BD, M&A
ശ്രീ. സ്റ്റീഫൻ ജോൺസൺ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ലയനവും ഏറ്റെടുക്കലും (പാൻ ഇന്ത്യ)
ശ്രീ തണികൈനാഥൻ അറുമുഖം
ഹെഡ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി