டாக்டர். லெக்ஷ்மி எம்

ஆலோசகர் கண் மருத்துவர், கோடம்பாக்கம்

சிறப்பு

  • பொது கண் மருத்துவம்

கிளை அட்டவணைகள்


  • S

  • M

  • T

  • W

  • T

  • F

  • S

கோடம்பாக்கம், சென்னை

பேசப்படும் மொழி

தமிழ், ஆங்கிலம்

இதே போன்ற மருத்துவர்கள்

டாக்டர் மோகனப்ரியா
சீனியர் ஆலோசகர் கண் மருத்துவர், கோடம்பாக்கம்
டாக்டர் ஸ்ரீராம் சங்கர்
ஆலோசகர் கண் மருத்துவர்
  • பொது கண் மருத்துவம்