కంటిశుక్లం చికిత్స కోసం అందుబాటులో ఉన్న వివిధ రకాల లెన్స్‌ల నుండి సరైన లెన్స్‌ను ఎంచుకోవడం గందరగోళంగా ఉంటుంది. డాక్టర్ జతీందర్ సింగ్, చీఫ్ ఆప్తాల్మిక్ కన్సల్టెంట్, మన అవసరాలకు ఏ లెన్స్ సరిపోతుందో అర్థం చేసుకోవడంలో మాకు సహాయం చేస్తుంది. 

ప్రఖ్యాత నిపుణుడు డాక్టర్ హిజాబ్ మెహతా మీ ముందుకు తీసుకొచ్చిన స్మైల్ లాసిక్ విధానంతో జీవితాన్ని మార్చే పరివర్తనను అనుభవించండి. మీరు స్పష్టమైన దృష్టి మరియు కొత్త విశ్వాసం కోసం ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు అద్దాలు మరియు పరిచయాలకు వీడ్కోలు చెప్పండి. ఈ వీడియోలో, డాక్టర్ మెహతా విప్లవాత్మక స్మైల్ లాసిక్ సర్జరీ ద్వారా మిమ్మల్ని నడిపించారు, ఇది అవకాశాల ప్రపంచాన్ని ఎలా తెరుస్తుందో చూపిస్తూ, మీ ప్రకాశవంతమైన చిరునవ్వును నమ్మకంగా పంచుకుంటూ మీ చుట్టూ ఉన్న అందాన్ని చూడటానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. డాక్టర్ హిజాబ్ మెహతా నైపుణ్యం కలిగిన చేతులతో మీ దృష్టిని విశ్వసించండి మరియు స్పష్టమైన, శక్తివంతమైన దృశ్యాలతో కూడిన భవిష్యత్తును స్వీకరించండి. స్మైల్ లాసిక్ సర్జరీ యొక్క పరివర్తన శక్తి గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడే చూడండి.