బ్లాగు మీడియా కెరీర్లు అంతర్జాతీయ రోగులు కంటి పరీక్ష
తిరిగి కాల్ చేయమని అభ్యర్థించండి

ఈరోడ్‌లోని మా కంటి హాస్పిటల్స్

ఈరోడ్‌లోని డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్‌లో ప్రపంచ స్థాయి కంటి సంరక్షణను అనుభవించండి. అత్యంత నైపుణ్యం కలిగిన నేత్ర వైద్యులు, నిపుణులు మరియు ప్రఖ్యాత నేత్ర వైద్య నిపుణులతో కూడిన మా అసాధారణ బృందానికి ప్రసిద్ధి చెందింది, ఈరోడ్‌లోని మా కంటి హాస్పిటల్స్ సాటిలేని సంరక్షణను అందిస్తోంది.

ఈరోడ్ - డాక్టర్ అగర్వాల్ కంటి ఆసుపత్రి
సూర్యుడు • 9AM - 2PM
ఈరోడ్ img
సూర్యుడు • 9AM - 2PM

నెం. 176, మెట్టూర్ రోడ్, ఈరోడ్, తమిళనాడు 638011.