డా. రేష్విన్ మాటూ

కన్సల్టెంట్ నేత్ర వైద్యుడు, ఎబెన్

స్పెషలైజేషన్

  • జనరల్ ఆప్తాల్మాలజీ

బ్రాంచ్ షెడ్యూల్స్


  • S

  • M

  • T

  • W

  • T

  • F

  • S

ఎబెన్, మారిషస్

9AM - 5PM

మాట్లాడే బాష

ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్, హిందీ, రష్యన్

ఇలాంటి వైద్యులు

డా. దీప్తి ఠాకూర్
హెడ్ - క్లినికల్ సర్వీసెస్, ఎబెన్
  • జనరల్ ఆప్తాల్మాలజీ