ബ്ലോഗ് മാധ്യമങ്ങൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര രോഗികൾ നേത്ര പരിശോധന
തിരികെ വിളിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക

ഡോ.രേഷ്വിൻ മാട്ടൂ

കൺസൾട്ടന്റ് ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ്, എബിൻ

സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ

  • ജനറൽ ഒഫ്താൽമോളജി
ബ്രാഞ്ച് ഷെഡ്യൂളുകൾ
  • എസ്
  • എം
  • ടി
  • ഡബ്ല്യു
  • ടി
  • എഫ്
  • എസ്

സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ

ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ഹിന്ദി, റഷ്യൻ

മറ്റ് ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റുകൾ

പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

ഡോ. രേഷ്വിൻ മട്ടൂ എവിടെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്?

ലെ ഡോ. അഗർവാൾ ഐ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റ് ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റാണ് ഡോ. രേഷ്വിൻ മാട്ടൂ.
നിങ്ങൾക്ക് നേത്ര സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഡോ. രേഷ്വിൻ മാട്ടൂവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുക.
ഡോ.രേഷ്വിൻ മറ്റൂ യോഗ്യത നേടി.
ഡോ.രേഷ്വിൻ മറ്റൂ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു
  • ജനറൽ ഒഫ്താൽമോളജി
. നേത്ര സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നതിന്, ഡോ അഗർവാൾസ് ഐ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ സന്ദർശിക്കുക.
ഡോ. രേഷ്വിൻ മറ്റൂവിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ട്.
ഡോ. രേഷ്വിൻ മറ്റൂ അവരുടെ രോഗികൾക്ക് 9AM മുതൽ 5PM വരെ സേവനം നൽകുന്നു.
ഡോ. രേഷ്വിൻ മാട്ടൂവിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീസ് അറിയാൻ വിളിക്കുക.