ബ്ലോഗ് മാധ്യമങ്ങൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര രോഗികൾ നേത്ര പരിശോധന
തിരികെ വിളിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക
മടങ്ങിപ്പോവുക

നെയ്‌റോബിയിലെ ഞങ്ങളുടെ നേത്ര ആശുപത്രികൾ

നെയ്‌റോബി - ഡോ. അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
തിങ്കൾ - ശനി • 8AM - 5PM
നെയ്‌റോബി img
തിങ്കൾ - ശനി • 8AM - 5PM

ഗുഡ്‌മാൻ ടവർ, രണ്ടാം നില, വൈയാക്കി വേ റോഡ്, വെസ്റ്റ്‌ലാൻഡ്‌സ്, ഓൾഡ് സഫാരികോം ബിൽഡിംഗിന് എതിർവശത്ത്, നെയ്‌റോബി, കെനിയ.