ബ്ലോഗ് മാധ്യമങ്ങൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര രോഗികൾ നേത്ര പരിശോധന
തിരികെ വിളിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക

ക്ലിനിക്കൽ ഒപ്‌റ്റോമെട്രിയിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ്

അവലോകനം

അവലോകനം

ഒപ്‌റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകളുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്. അവരുടെ ക്ലിനിക്കൽ പരിജ്ഞാനം വർധിപ്പിച്ച്, വിശാലമായ രോഗികളിലേക്ക് ഇന്റേണുകളെ തുറന്നുകാട്ടുക

കോളേജ്

അഗർവാൾസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒപ്‌റ്റോമെട്രിയിലെ ഡോ

കോഴ്സ് കാലാവധി

12 മാസം

കോഴ്‌സ് ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി

ജൂൺ 2024

ഇന്റേൺഷിപ്പ് സമയത്ത് പരിശീലനം ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

  • കോൺടാക്റ്റ് ലെൻസുകൾ
  • കുറഞ്ഞ കാഴ്ച സഹായങ്ങൾ
  • പിൻഭാഗത്തെ അന്വേഷണങ്ങൾ
  • മുൻഭാഗത്തെ അന്വേഷണങ്ങൾ
  • തിമിര പരിശോധനകൾ
  • ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാം
  • സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ്

കൂടാതെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങളും വിവിധ പ്രക്രിയകളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുറന്നുകാട്ടപ്പെടും

 

ഇന്റേൺസ് നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും

വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ

പ്രവേശന പ്രക്രിയ

അപേക്ഷകർ പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോം കോഴ്‌സ് കോർഡിനേറ്റർക്ക് മെയിൽ വഴി അയയ്ക്കണം: daio@dragarwal.com

അപേക്ഷാ നടപടിക്രമം

അപേക്ഷാ ഫോറം

ഐക്കൺ-1ഫിസിക്കൽ ഫോം

അഗർവാൾസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒപ്‌റ്റോമെട്രിയിലെ ഡോ

#146, മൂന്നാം നില, രംഗനായകി കോംപ്ലക്സ്, ഗ്രീസ് റോഡ്, ചെന്നൈ - 600 006.

ഐക്കൺ-2ഓൺലൈൻ ഫോം

വിദ്യാർത്ഥി യഥാർത്ഥ ഫോം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്

ഡൗൺലോഡ് ഫോം

അപേക്ഷാ ഫോറം സമർപ്പിക്കൽ

പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോറം ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിനൊപ്പം താഴെ സൂചിപ്പിച്ച വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കുക.

ഐക്കൺ-4തപാല് വഴി

ഒപ്‌റ്റോമെട്രി ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം
അഗർവാൾസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒപ്‌റ്റോമെട്രിയിലെ ഡോ
#146, മൂന്നാം നില, രംഗനായകി കോംപ്ലക്സ്, ഗ്രീസ് റോഡ്, ചെന്നൈ - 600 006.

ബന്ധപ്പെടുക:

9789060444

94444 44821

ഐക്കൺ-5ഈമെയില് വഴി

എന്ന വിലാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ അയയ്‌ക്കുക

daio@dragarwal.com