ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮರಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಟಿಟಿಕೆ ರಸ್ತೆ - ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ NABH ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ
ಸೂರ್ಯ 9AM - 1PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
TTK ರೋಡ್ - ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ img
ಸೂರ್ಯ 9AM - 1PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMS ಸೂರ್ಯ 9AM - 1PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM

ನಂ.222, ಟಿಟಿಕೆ ರಸ್ತೆ, ಅಲ್ವಾರ್‌ಪೇಟ್, ರಾಜ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು 600018.

ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ- ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ NABH ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ
ಸೂರ್ಯ 9AM - 2PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ img
ಸೂರ್ಯ 9AM - 2PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMS ಸೂರ್ಯ 9AM - 2PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM

16, ಸಲಾಪುರಿಯಾ ಜೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಶಾಪರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎದುರು, 3ನೇ ಹಂತ, ಜೆಪಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560078.

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PM
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PMMon - Sat 9AM - 7PM

ಡಿ.ನಂ.12-1-16, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 49, ಎಸ್. ನಂ. 1051, ನಾಗಾ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಟೆಲ್, ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ. 19, ವಾಲ್ಟೇರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 530002.

ಸಾತ್ಪುರ ಕಾಲೋನಿ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 7PM
ಸಾತ್ಪುರ್ ಕಾಲೋನಿ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 7PMMon - ಶನಿ 10AM - 7PM

ಸುಶೀಲ್ ಐ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಂದು ಘಟಕ., P-10, ತ್ರಂಬಕೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ, PF ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಗೌತಮ್ ನಗರ, MIDC, ಸತ್ಪುರ್ ಕಾಲೋನಿ, ನಾಸಿಕ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 422007.

ಕಲ್ಯಾಣ್, ಮುಂಬೈ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 7PM
ಕಲ್ಯಾಣ್, ಮುಂಬೈ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 7PMMon - ಶನಿ 10AM - 7PM

2ನೇ ಮಹಡಿ, ದಿವಾಡ್ಕರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಚೌಕ್, ಜಿಜಾಮಾತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಕಲ್ಯಾಣ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - 421301.

ಚೌಪಾಟಿ, ಮುಂಬೈ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 10:30AM - 6:30PM
ಚೌಪಟ್ಟಿ, ಮುಂಬೈ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 10:30AM - 6:30PM ಸೋಮ - ಶನಿ 10:30AM - 6:30PM

ನಂ. 401, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಸುಖ್ ಸಾಗರ್, NS ಪಾಟ್ಕರ್ ಮಾರ್ಗ, ಗಿರ್ಗಾಂವ್ ಚೌಪಾಟಿ, ಮುಂಬೈ - 400007.

ವಿಖ್ರೋಲಿ, ಮುಂಬೈ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8:30PM
ವಿಕ್ರೋಲಿ, ಮುಂಬೈ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8:30PM ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8:30PM

ವಿನ್-ಆರ್ ಐ ಕೇರ್, ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಘಟಕ, ಸಾಯಿ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಬಿ ವಿಂಗ್ - 001, ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಹಿಂದೆ, ವಿಖ್ರೋಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - 400083.

ಮುಲುಂಡ್ ಪೂರ್ವ ಶಾಖೆ, ಮುಂಬೈ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 9PM
ಮುಲುಂಡ್ ಪೂರ್ವ ಶಾಖೆ, ಮುಂಬೈ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 9PM ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 9PM

ವಿನ್-ಆರ್ ಐ ಕೇರ್, ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಘಟಕ, ಶಾಂತಿ ಸದನ್, 1ನೇ, 90 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮುಲುಂಡ್ ಪೂರ್ವ, ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - 400081

ಮುಲುಂಡ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಶಾಖೆ, ಮುಂಬೈ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 9PM
ಮುಲುಂಡ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಶಾಖೆ, ಮುಂಬೈ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 9PMMon - ಶನಿ 10AM - 9PM

ದೃಷ್ಟಿ ಐ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಘಟಕ, RRT ರಸ್ತೆ, ಓಂ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಮುಲುಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್, ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - 400080.

ಕುಕಟ್ಪಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PM
ಕುಕಟ್ಪಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PMMon - Sat 9AM - 7PM

H No 5-2-4/11 & 12, 2 ನೇ ಮಹಡಿ ಕುಕಟ್‌ಪಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಲ್ಲರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 804, ಕುಕಟ್‌ಪಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ - 500072.

ವಡಾಲ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 7PM
ವಡಾಲಾ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 7PMMon - ಶನಿ 10AM - 7PM

ಆದಿತ್ಯ ಜ್ಯೋತ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಂದು ಘಟಕ., ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 153, ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ. 9, ಮೇಜರ್ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್‌ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಗೇಟ್ ನಂ. 3 ಎದುರು, ವಡಾಲಾ, ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 400031

ಪಂಜಗುಟ್ಟ, - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PM
ಪಂಜಗುಟ್ಟ, img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PMMon - Sat 9AM - 7PM

6-3-712/80, ದಾಟ್ಲಾ ಪ್ರೈಡ್, ಪಂಜಗುಟ್ಟಾ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಪಂಜಗುಟ್ಟಾ, ಪಂಜಗುಟ್ಟಾ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಲ್ಲರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 1089, ಹೈದರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ 500082.

ಉಪ್ಪಲ್, ತೆಲಂಗಾಣ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PM
ಉಪ್ಪಲ್, ತೆಲಂಗಾಣ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PMMon - Sat 9AM - 7PM

42, ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ. 1, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, P&T ಕಾಲೋನಿ, ಸಾಯಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಕೆನರಾ ನಗರ, ಬೋಡುಪ್ಪಲ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ - 500098.

ಬರ್ನಾಲಾ, ಪಂಜಾಬ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ-ಶನಿ 9AM - 2PM
ಬರ್ನಾಲಾ, ಪಂಜಾಬ್ img
ಸೋಮ-ಶನಿ 9AM - 2PMಸೋಮ-ಶನಿ 9AM - 2PM

ಪಂಜಾಬ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಘಟಕ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ತಾರ್ಕಶೀಲ್ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಬರ್ನಾಲಾ, ಪಂಜಾಬ್ - 148101.

ರಾಯ್ಕೋಟ್, ಪಂಜಾಬ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ-ಶನಿ 8AM - 5PM
ರಾಯ್ಕೋಟ್, ಪಂಜಾಬ್ img
ಸೋಮ-ಶನಿ 8AM - 5PMಸೋಮ-ಶನಿ 8AM - 5PM

ಪಂಜಾಬ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎದುರು ಘಟಕ. ಸ್ವಾಮಿ ಗಂಗಾ ಗಿರಿ ಜನತಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜು, ಲುಧಿಯಾನ ರಸ್ತೆ, ರಾಯ್ಕೋಟ್, ಪಂಜಾಬ್ - 141109.

ಸೆಕ್ಟರ್ 22A, ಚಂಡೀಗಢ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ-ಶನಿ 9AM - 8PM
ಸೆಕ್ಟರ್ 22A, ಚಂಡೀಗಢ img
ಸೋಮ-ಶನಿ 9AM - 8PMಸೋಮ-ಶನಿ 9AM - 8PM

ಮಿರ್ಚಿಯಾಸ್ ಲೇಸರ್ ಐ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಘಟಕ, ಪರೇಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್, SCO 833-834, ಸೆಕ್ಟರ್ 22 A, ಎದುರು. ಸೆಕ್ಟರ್ 17, ಚಂಡೀಗಢ - 160022

ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ, ಕೊಚ್ಚಿನ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PM
ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ, ಕೊಚ್ಚಿನ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PMMon - Sat 9AM - 7PM

ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 66/5234, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್, ಪಿಲ್ಲರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 649, MG ರಸ್ತೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಚ್ಚಿನ್ - 682035.

ಕೋಜಿಕೋಡ್, ಕೇರಳ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೂರ್ಯ 9AM - 1PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PM
ಕೋಜಿಕೋಡ್, ಕೇರಳ img
ಸೂರ್ಯ 9AM - 1PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PMS ಸೂರ್ಯ 9AM - 1PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PM

ನಂ. 28/155/162, HSM ಅವೆನ್ಯೂ, ಮಾವೂರ್ ರಸ್ತೆ, ಪೊಟ್ಟಮ್ಮಾಲ್, ಪಟ್ಟೇರಿ, ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ - 673016.

ಸೆಕ್ಟರ್ 15, ಪಂಚಕುಲ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ-ಶನಿ 10AM - 1PM & 5:30PM - 7:30PM
ಸೆಕ್ಟರ್ 15, ಪಂಚಕುಲ img
ಸೋಮ-ಶನಿ 10AM - 1PM & 5:30PM - 7:30PMಸೋಮ-ಶನಿ 10AM - 1PM & 5:30PM - 7:30PM

ಮಿರ್ಚಿಯಾಸ್ ಲೇಸರ್ ಐ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಂಚಕುಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಸೈಟ್ ನಂ.1, ರಘುನಾಥ್ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿಂದೆ, ಸೆಕ್ಟರ್ 15, ಪಂಚಕುಲ (ಹರಿಯಾಣ).

ಪೀರ್-ಮುಚಲಾ/ ಢಕೋಲಿ, (ಪಂಜಾಬ್) - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ-ಶನಿ 9AM - 8PM
ಪೀರ್-ಮುಚಲಾ/ ಢಕೋಲಿ, (ಪಂಜಾಬ್) img
ಸೋಮ-ಶನಿ 9AM - 8PMಸೋಮ-ಶನಿ 9AM - 8PM

ಡಾ. ಮೋನಿಕಾಸ್ ಐ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹುಸೇನಿ ರಸ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 2, ದುರ್ಗಾ ಕಾಲೋನಿ, ನಾರಾಯಣಗಢ, ಹರಾಯಣ - 134203.

ಸೂದ್ ಐ ಕೇರ್, ಜಮ್ಮು - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ-ಶನಿ 10AM - 7PM
ಸೂದ್ ಐ ಕೇರ್, ಜಮ್ಮು img
ಸೋಮ-ಶನಿ 10AM - 7PMಸೋಮ-ಶನಿ 10AM - 7PM

67/6, RBI ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ತ್ರಿಕೂಟ ನಗರ, ಜಮ್ಮು - 180020.

ಅಖ್ನೂರ್, ಜಮ್ಮು - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಮಂಗಳವಾರ (10:30AM - 1:00PM), ಗುರುವಾರ (10:30AM - 1:30PM)
ಅಖ್ನೂರ್, ಜಮ್ಮು img
ಮಂಗಳವಾರ (10:30AM - 1:00PM), ಗುರುವಾರ (10:30AM - 1:30PM) ಮಂಗಳವಾರ (10:30AM - 1:00PM), ಗುರುವಾರ (10:30AM - 1:30PM)

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 09, ನಾಗಬನಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ, ಅಖ್ನೂರ್ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ - 181201.

ಜಾನಿಪುರ್, ಜಮ್ಮು - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಮಂಗಳವಾರ 10AM - 7PM
ಜಾನಿಪುರ್, ಜಮ್ಮು img
ಮಂಗಳವಾರ 10AM - 7PM ಮಂಗಳವಾರ 10AM - 7PM

ಎಫ್‌ಸಿ ಟವರ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ತಾಲಿ ಮೋರ್, (ಪಕ್ಕದ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್) ಜಾನಿಪುರ್, ಜಮ್ಮು, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ - 180007.

ಸೆಕ್ಟರ್ 61, ಮೊಹಾಲಿ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ-ಶನಿ 9AM - 7PM
ಸೆಕ್ಟರ್ 61, ಮೊಹಾಲಿ img
ಸೋಮ-ಶನಿ 9AM - 7PMಸೋಮ-ಶನಿ 9AM - 7PM

JP ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಘಟಕ, ಹಂತ - 7, 35, ಮೊಹಾಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ರಸ್ತೆ, ಸೆಕ್ಟರ್ 61, ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಅಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ, ಚಂಡೀಗಢ.

ಔಂಧ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಔಂಧ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ನಂ.127, ಪ್ಲಾಟ್ 7, ಲೋಟಸ್ ಕೋರ್ಟ್, ಐಟಿಐ ರಸ್ತೆ, ಔಂಧ್, ಐಟಿಐ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಷ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಪುಣೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 411007.

ಹಡಪ್ಸರ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 8PM
ಹಡಪ್ಸರ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 8PMMon - ಶನಿ 10AM - 8PM

ಅ.ಸಂ: 31/1, ಕುಟಿಕಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಹಡಿ, ಸೋಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕಲುಬಾಯಿ ಮಂದಿರದ ಪಕ್ಕ, ಹಡಪ್ಸರ್, ಪುಣೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 411013.

ವಿಶ್ರಾಂತವಾಡಿ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ-ಶನಿ 10AM - 7PM
ವಿಶ್ರಾಂತವಾಡಿ img
ಸೋಮ-ಶನಿ 10AM - 7PMಸೋಮ-ಶನಿ 10AM - 7PM

ಡಾ. ಆನಂದ್ ಪಲಿಮ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಾಪ್ ನಂ. 30, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್, ಪ್ರತೀಕ್ ನಗರ ಚೌಕ್, ಆಳಂದಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಶ್ರಾಂತವಾಡಿ, ಪುಣೆ.

ವಿಮಾನ ನಗರ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ-ಶನಿ 10AM - 7PM
ವಿಮಾನ ನಗರ img
ಸೋಮ-ಶನಿ 10AM - 7PMಸೋಮ-ಶನಿ 10AM - 7PM

ಆಫ್ ನಂ. 110, ಟೌನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಲ್, ದೋರಾಬ್ಜಿ ಮೇಲೆ, ವಿಮಾನ ನಗರ, ಪುಣೆ.

ಸಾಂಗ್ವಿ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ-ಶನಿ 10AM - 8PM
ಸಾಂಗ್ವಿ img
ಸೋಮ-ಶನಿ 10AM - 8PMMon-Sat 10AM - 8PM

ವೈಷ್ಣವಿ ಅರಮನೆ, ಮೊದಲ ಮಹಡಿ, ಎದುರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಶಿಟೋಲ್ ನಗರ, ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ವಿ, ಪುಣೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 411027.

ಪಿಂಪ್ರಿ-ಚಿಂಚ್ವಾಡ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ-ಶನಿ 9AM - 8PM
ಪಿಂಪ್ರಿ-ಚಿಂಚ್ವಾಡ್ img
ಸೋಮ-ಶನಿ 9AM - 8PMಸೋಮ-ಶನಿ 9AM - 8PM

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ.304, ಮೊದಲ ಮಹಡಿ, ಗಣೇಶಮ್ ಇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ವಕಾಡ್ - ನಾಸಿಕ್ ಫಾಟಾ BRTS ರಸ್ತೆ, ಪಿಂಪಲ್ ಸೌದಾಗರ್, ಪಿಂಪ್ರಿ-ಚಿಂಚ್‌ವಾಡ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - 411027.

ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ವಿಹಾರ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ-ಶನಿ 10AM - 7PM
ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ವಿಹಾರ್ img
ಸೋಮ-ಶನಿ 10AM - 7PMಸೋಮ-ಶನಿ 10AM - 7PM

ಡಾ. ಮೋನಿಕಾಸ್ ಐ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಘಟಕ, SCO 4 ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ವಿಹಾರ್, ಮಾನಸಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಪಂಚಕುಲ (ಹರಿಯಾಣ).

ದಿಲ್‌ಸುಖ್‌ನಗರ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PM
ದಿಲ್ಸುಖನಗರ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PMMon - Sat 9AM - 7PM

ಚಿಕೋಟಿ ಗ್ರೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, 16-11-477/7 ರಿಂದ 26, ಗಡ್ಡಿಅನ್ನರಾಮ್, ದಿಲ್‌ಸುಖ್‌ನಗರ, ಕಮಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರು ವೈಭವ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ 500060.

ಗಚಿಬೌಲಿ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೂರ್ಯ 9AM - 3PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PM
ಗಚಿಬೌಲಿ img
ಸೂರ್ಯ 9AM - 3PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PMS ಸೂರ್ಯ 9AM - 3PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PM

ರಾಧಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಆರ್ಕೇಡ್, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 3&53, ಜಯಭೇರಿ ಪೈನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕಾಲೋನಿ, ಗಚಿಬೌಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ 500032.

ಹಿಮಾಯತ್ ನಗರ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PM
ಹಿಮಾಯತ್ ನಗರ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PMMon - Sat 9AM - 7PM

ಸಂಖ್ಯೆ 3-6-262, ಓಲ್ಡ್ ಎಂಎಲ್ಎ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರಸ್ತೆ, ಹಿಮಾಯತ್ ನಗರ, ರತ್ನದೀಪ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಕ್ಕ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ 500029.

ಮದೀನಗೌಡ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 5PM
ಮದೀನಗೌಡ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 5PMMon - Sat 9AM - 5PM

ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 11 -14, ಎಸ್. ನಂ. 222 ಭಾಗ, ಮಿಯಾಪುರ ಅಲ್ವಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಸ್, ಮದೀನಗುಡ, ತೆಲಂಗಾಣ 500049.

ಮೆಹದಿಪಟ್ಟಣಂ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PM
ಮೆಹದಿಪಟ್ಟಣಂ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PMMon - Sat 9AM - 7PM

ಮುಮ್ತಾಜ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮೆಹದಿಪಟ್ನಂ, ರೆತಿಬೌಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ 500028.

ಸಂತೋಷ್ ನಗರ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಸಂತೋಷ್ ನಗರ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ಹನುಮಾನ್ ಟವರ್ಸ್, ನಂ. 9-71-214/1, 215, 217, ಮಾರುತಿ ನಗರ ಸಂತೋಷ್ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಯಾದಗಿರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ತಿರ, ಮುಂದೆ - ಸ್ವಾಗತ್ ಹೋಟೆಲ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ 500059.

ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

10-2-277, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ನಾರ್ತ್‌ಸ್ಟಾರ್ AMG ಪ್ಲಾಜಾ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್‌ನ ಎದುರು, ವೆಸ್ಟ್ ಮರ್ರೆಡ್‌ಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಮರ್ರೆಡ್‌ಪಲ್ಲಿ, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ 500026.

ವಾರಂಗಲ್, ತೆಲಂಗಾಣ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PM
ವಾರಂಗಲ್, ತೆಲಂಗಾಣ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PMMon - Sat 9AM - 7PM

SVR ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಪ್ರೈಡ್, D MART ಎದುರು, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕಾಲೋನಿ, ಸುಬೇದರಿ, ಹನಮಕೊಂಡ, ತೆಲಂಗಾಣ - 506001.

ಎಎಸ್ ರಾವ್ ನಗರ, ತೆಲಂಗಾಣ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಎಎಸ್ ರಾವ್ ನಗರ, ತೆಲಂಗಾಣ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ಗಾಯತ್ರಿ ಆರ್ಕೇಡ್, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 5, ತ್ಯಾಗರಾಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ, ಎಎಸ್ ರಾವ್ ನಗರ, ಕಪ್ರಾ ಪುರಸಭೆ, ಕೀಸ್ರಾ ಮಂಡಲ್, ತೆಲಂಗಾಣ - 500062.

ವಿರುಧಾಚಲಂ, ಕೂಡಲೂರು. - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ವಿರುಧಾಚಲಂ, ಕೂಡಲೂರು. img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನಂ. 110, ಉಲುಂದೂರ್‌ಪೇಟ್ ರಸ್ತೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ವಿರುಧಾಚಲಂ - 606001.

ಧರ್ಮಪುರಿ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಧರ್ಮಪುರಿ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

136, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ನೇತಾಜಿ ಬೈಪಾಸ್, ಹೋಟೆಲ್ ರಾಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಎದುರು, ಧರ್ಮಪುರಿ, ತಮಿಳುನಾಡು 636701.

ಈರೋಡ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೂರ್ಯ 9AM - 2PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಈರೋಡ್ img
ಸೂರ್ಯ 9AM - 2PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMS ಸೂರ್ಯ 9AM - 2PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM

ನಂ. 176, ಮೆಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ, ಈರೋಡ್, ತಮಿಳುನಾಡು 638011.

ಹೊಸೂರು - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಹೊಸೂರು img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ನಂ.72/3, ಆರ್‌ಎಸ್ ಟವರ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಎದುರು. ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಹೊಸೂರು, ತಮಿಳುನಾಡು 635109.

ಕಾಂಚೀಪುರಂ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಕಾಂಚೀಪುರಂ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

32-ಬಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫೀಸ್ ಎದುರು, ಕಾಂಚೀಪುರಂ, ತಮಿಳುನಾಡು 631502.

ಕುನ್ನೂರ್, ನೀಲಗಿರಿ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6PM
ಕೂನೂರು, ನೀಲಗಿರಿ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6PMMon - Sat 9AM - 6PM

ಬಾಗಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 73 & 73, 1, ಮೌಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರನ್ ನಗರ, ಕೂನೂರು, ತಮಿಳುನಾಡು - 643102.

ಆರ್ ಎಸ್ ಪುರಂ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಭಾನುವಾರ 9AM - 1:00PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7.30PM
ಆರ್ ಎಸ್ ಪುರಂ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು img
ಭಾನುವಾರ 9AM - 1:00PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7.30PMS ಸೂರ್ಯ 9AM - 1:00PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7.30PM

ನಂ.1091, ಶಕ್ತಿ ಆರ್ಕೇಡ್, ಮೆಟ್ಟುಪಾಳ್ಯಂ ರಸ್ತೆ, ಓಲ್ಡ್ ಮಾರುತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ತಿರ, ವಡಕೋವೈ, ಆರ್‌ಎಸ್ ಪುರಂ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ತಮಿಳುನಾಡು 641002.

ರಾಮನಾಥಪುರಂ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 5PM
ರಾಮನಾಥಪುರಂ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 5PMMon - Sat 9AM - 5PM

82, ಪಂಕಜಾ ಮಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, GEM ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ರಾಮನಾಥಪುರಂ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ತಮಿಳುನಾಡು 641045

ಕಲ್ಲಕುರಿಚಿ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಕಲ್ಲಕುರಿಚಿ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

#25/A, ಚೆಕ್ಕು ಮೆಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಪಿಳ್ಳೈಯಾರ್ ಕೋವಿಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಕಲ್ಲಕುರಿಚಿ - 606202.

ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

36A, 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಎದುರು. ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಹಕಾರ ಕಾಲೋನಿ, ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ, ತಮಿಳುನಾಡು 635001.

ಕುಂಭಕೋಣಂ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಕುಂಭಕೋಣಂ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

2/381, ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಿರುವಿಡೈಮರುದೂರ್ ರಸ್ತೆ, ವಟ್ಟಿ ಪಿಳ್ಳೈಯಾರ್ ಕೋಯಿಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಕುಂಭಕೋಣಂ, ತಮಿಳುನಾಡು 612001.

ಅರಪಾಲಯಂ, ಮಧುರೈ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಭಾನುವಾರ 9AM - 1PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಅರಪಾಲಯಂ, ಮಧುರೈ img
ಭಾನುವಾರ 9AM - 1PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMS ಭಾನುವಾರ 9AM - 1PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM

ನಂ.61, ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 1, ಡಿಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಅರಪಾಳ್ಯಂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಅರಪಾಲಯಂ, ಮಧುರೈ, ತಮಿಳುನಾಡು 625016.

ಕೆ.ಕೆ.ನಗರ, ಮಧುರೈ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಕೆಕೆ ನಗರ, ಮಧುರೈ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ಜಿಕೆಎಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಡೋರ್ ನಂ: 30/1 ವಾರ್ಡ್ ನಂ 6, ಮೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕೆಕೆ ನಗರ, ಮಿಯೋಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪಕ್ಕ, ಮಧುರೈ, ತಮಿಳುನಾಡು 625020.

ಗೂಡ್ಸ್ ಶೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಮಧುರೈ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6 PM
ಗೂಡ್ಸ್ ಶೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಮಧುರೈ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6 PMMon - Sat 9AM - 6 PM

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಘಟಕ, 15. ಗೂಡ್ಸ್ ಶೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಮಧುರೈ - 625001

ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ, ತಮಿಳುನಾಡು - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ, ತಮಿಳುನಾಡು img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ಪಾರ್ವತಿ ಟವರ್ಸ್, 1560, ವೆಲ್ಲೂರ್ ರಸ್ತೆ, ತೆಂದ್ರಲ್ ನಗರ, ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ - 606604.

ಕೊಟ್ಟಾರ್-ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ, ನಾಗರಕೋಯಿಲ್ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8 PM
ಕೊಟ್ಟಾರ್-ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ, ನಾಗರಕೋಯಿಲ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8 PMMon - Sat 9AM - 8 PM

253, ಕೊಟ್ಟಾರ್-ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ ರಸ್ತೆ, ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ನಾಗರ್‌ಕೋಯಿಲ್, ತಮಿಳುನಾಡು - 629003.

ಸೇಲಂ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ NABH ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ
ಸೂರ್ಯ 9AM - 12PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಸೇಲಂ img
ಸೂರ್ಯ 9AM - 12PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMS ಸೂರ್ಯ 9AM - 12PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM

372, ರತ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಓಮಲೂರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 5 ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇಲಂ, ತಮಿಳುನಾಡು - 636004.

ತಂಜೂರು - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಭಾನುವಾರ 10AM - 12:30PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ತಂಜೂರ img
ಭಾನುವಾರ 10AM - 12:30PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMS ಸೂರ್ಯ 10AM - 12:30PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM

ಅರಸು ಆರ್ಕೇಡ್, ನಂ.2851/30A,, VOC ನಗರ, ತಿರುಚ್ಚಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಅನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು, ಕೃಷ್ಣಭವನ ಹೋಟೆಲ್, ತಂಜಾವೂರು, ತಮಿಳುನಾಡು 613007.

ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM

TS ಸಂಖ್ಯೆ 799/1B, ಹಳೆಯ TS. ಸಂಖ್ಯೆ: 799, ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 12, ಉತ್ತರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ, ತಮಿಳುನಾಡು - 622001.

ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ NABH ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ
ಸೂರ್ಯ 9AM - 5PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6PM
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ img
ಸೂರ್ಯ 9AM - 5PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6PMS ಸೂರ್ಯ 9AM - 5PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6PM

ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, 15 - ಸೌತ್ ಬೈ-ಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ವನ್ನಾರ್ಪೆಟ್ಟೈ, ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ - 627003.

ತಿರುಪ್ಪೂರ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ತಿರುಪ್ಪೂರ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

32, ರಾಯಪಂಡರಂ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಅವಿನಾಶಿ ರಸ್ತೆ, ಪುಷ್ಪಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ತಿರುಪ್ಪೂರ್, ತಮಿಳುನಾಡು 641602.

ತಿರುವಳ್ಳೂರ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ತಿರುವಳ್ಳೂರು img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

157/14, JN ರಸ್ತೆ, ಎದುರು. ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್. ಗಂ. ಸೆ. ಶಾಲೆ, ತಿರುವಳ್ಳೂರು, ತಮಿಳುನಾಡು 602001.

ತಿರುಚ್ಚಿ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ NABH ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ತಿರುಚ್ಚಿ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

B-31, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೆ, 5 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಎದುರು. ನಾಯ್ಡು ಹಾಲ್, ತಿಲ್ಲೈ ನಗರ, ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ, ತಮಿಳುನಾಡು 620018.

ಶ್ರೀರಂಗಂ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 6PM
ಶ್ರೀರಂಗಂ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 6PM ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 6PM

ನಂ. 2019/165, ವಾರ್ಡ್ ಬಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ. 42, ಚೆನ್ನೈ ಟ್ರಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಗಣಪತಿ ನಗರ EXTN, ಶ್ರೀರಂಗಂ - 620005.

ಟುಟಿಕೋರಿನ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಟುಟಿಕೋರಿನ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

138/4, ಪಾಲಯಂಕೊಟ್ಟೈ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ತೂತುಕುಡಿ, ತಮಿಳುನಾಡು 628003.

ವೆಲ್ಲೂರು - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ NABH ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ವೆಲ್ಲೂರು img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ನಂ.18, ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಲೈನ್, ಎದುರು. ವೂರ್ಹೀಸ್ ಕಾಲೇಜು, ವೆಲ್ಲೂರ್, ತಮಿಳುನಾಡು 632001.

ವಿಲ್ಲುಪುರಂ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ವಿಲ್ಲುಪುರಂ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

19, ತಿರುಚ್ಚಿ ಟ್ರಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ವಿಲ್ಲುಪುರಂ, ತಮಿಳುನಾಡು 605602.

ಜೈಪುರ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6PM
ಜೈಪುರ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6PMMon - Sat 9AM - 6PM

21, ಶುಭಂ ಎನ್‌ಕ್ಲೇವ್, ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರ, ಸಿ ಸ್ಕೀಮ್, ಜೈಪುರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ 302001.

ಪುದುಚೇರಿ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಪುದುಚೇರಿ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

NSJ ಅವೆನ್ಯೂ, 601, ಕಾಮರಾಜರ್ ಸಲೈ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ಮುರುಗಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ತಿರ, ಪುದುಚೇರಿ 605005.

ಕಟಕ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6PM
ಕಟಕ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6PMMon - Sat 9AM - 6PM

ಬಿಬಿಸಿ ಟವರ್, ಲಿಂಕ್ ರೋಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮಧುಪಟ್ನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮದುಪಟ್ನಾ, ಕಟಕ್, ಒಡಿಶಾ 753010.

ಭುವನೇಶ್ವರ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ NABH ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6PM
ಭುವನೇಶ್ವರ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6PMMon - Sat 9AM - 6PM

ಬ್ಲಾಕ್-1, 2ನೇ ಮಹಡಿ. BMC, ಭವಾನಿಮಾಲ್, ಸಹೀದ್‌ನಗರ, ಭುವನೇಶ್ವರ್, ಒಡಿಶಾ - 751007.

ಕೊತ್ರುಡ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 7PM
ಕೊತ್ರುದ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 7PMMon - ಶನಿ 10AM - 7PM

ನಿಕ್ಸಿಯಾ ಹೌಸ್, Sr ನಂ 32/1/1, Cts No. 131, ಮೆಹೆಂದಲೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ವೀಕರ್ ಪಕ್ಕ. ಎರಂಡ್ವಾನೆ, ಪುಣೆ - 411004.

ವಾಶಿ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ NABH ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ
ಭಾನುವಾರ 9:30AM - 12:30PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 7PM
ವಾಶಿ img
ಭಾನುವಾರ 9:30AM - 12:30PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 7PMS ಸೂರ್ಯ 9:30AM - 12:30PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 7PM

ಸಂಖ್ಯೆ 30, ದಿ ಅಫೇರ್ಸ್, ಸೆಕ್ಟರ್ 17 ಸಂಪಾದ, ಪಾಮ್ ಬೀಚ್ ರಸ್ತೆ, ಭೂಮಿ ರಾಜ್ ಕೋಸ್ಟರಿಕಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎದುರು, ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - 400705.

ಚೆಂಬೂರ್ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ NABH ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 7:30PM
ಚೆಂಬೂರ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 7:30PMಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 7:30PM

ಆಯುಷ್ ಐ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸರ್ಜರಿ ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ಸೆಂಟರ್, ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಂದು ಘಟಕ., 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಕ್, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಚೆಂಬೂರ್, ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - 400071.

ಕೃಷಿ ನಗರ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6PM
ಕೃಷಿ ನಗರ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6PMMon - Sat 9AM - 6PM

ಸುಶೀಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಘಟಕ, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾಲ್, ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ನಾಸಿಕ್ - 422005.

ಭಾಂಡೂಪ್, ಮುಂಬೈ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 11AM - 9PM
ಭಾಂಡಪ್, ಮುಂಬೈ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 11AM - 9PMMon - ಶನಿ 11AM - 9PM

ಐ ಎನ್'ಐ ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಘಟಕ, ಎ-2, 108/109- 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೈಲಾಶ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎದುರು- ದಿ ಮಾಲ್, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಭಾಂಡಪ್ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ), ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 400078

ಬಾಂದ್ರಾ ವೆಸ್ಟ್, ಮುಂಬೈ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 7PM
ಬಾಂದ್ರಾ ವೆಸ್ಟ್, ಮುಂಬೈ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 7PMMon - ಶನಿ 10AM - 7PM

4 ಹಿಲ್ಟನ್ ಮೊದಲ ಮಹಡಿ, 35-A, ಹಿಲ್ ರಸ್ತೆ, ಎಲ್ಕೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ & ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎದುರು, ಬಾಂದ್ರಾ ವೆಸ್ಟ್, ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - 400050.

ಥಾಣೆ ವೆಸ್ಟ್, ಮುಂಬೈ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 8:30AM - 8PM
ಥಾಣೆ ವೆಸ್ಟ್, ಮುಂಬಯಿ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 8:30AM - 8PMMon - ಶನಿ 8:30AM - 8PM

ಸೋಹಮ್ ಪ್ಲಾಜಾ, ಟಿಕುಜಿ ನಿ ವಾಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮನ್ಪಾದ ಫ್ಲೈಓವರ್, ಮನ್ಪಾದ, ಥಾಣೆ ವೆಸ್ಟ್, ಥಾಣೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - 400607.

ತಾರ್ಡಿಯೊ, ಮುಂಬೈ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ (9:30AM - 5:30PM)
ತಾರ್ಡಿಯೋ, ಮುಂಬೈ img
ಸೋಮ - ಶನಿ (9:30AM - 5:30PM)ಸೋಮ - ಶನಿ (9:30AM - 5:30PM)

ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಇ ಬ್ಲಾಕ್, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಭಾಟಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲೇನ್, 30, ಫೋರ್ಜೆಟ್ ಸೇಂಟ್, ಟಾರ್ಡಿಯೊ, ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - 400036.

ಬದ್ಲಾಪುರ್ ಪಶ್ಚಿಮ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6PM
ಬದ್ಲಾಪುರ್ ಪಶ್ಚಿಮ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6PMMon - Sat 9AM - 6PM

ಶೋಭನಾ ಐ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂದೆ, ಬದ್ಲಾಪುರ್ ಪಶ್ಚಿಮ - 421503.

ಗದಿಂಗ್ಲಾಜ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 6PM
ಗದಿಂಗ್ಲಾಜ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 6PMMON - SAT 10AM - 6PM

ಅಂಕುರ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗಡಿಂಗ್ಲಾಜ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - 416502.

ಓಲ್ಡ್ ಪಲೇಶಿಯಾ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PM
ಹಳೆಯ ಪಲೇಶಿಯಾ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PMMon - Sat 9AM - 7PM

ನಾರಾಯಣ ಟವರ್ಸ್, ಓಲ್ಡ್ ಪಲೇಶಿಯಾ ರಸ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೌಸ್ ಮುಂದೆ, ಇಂದೋರ್-452001. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ

ಅನ್ನಪೂರ್ಣ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PM
ಅನ್ನಪೂರ್ಣ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PMMon - Sat 9AM - 7PM

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ರಸ್ತೆ, ಎದುರು. ದುಸ್ಸೆಹ್ಮೆದನ್, ಇಂದೋರ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ.

ಅಷ್ಟ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PM
ಅಷ್ಟ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PMMon - Sat 9AM - 7PM

ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 16, ಮಾಕಮಲಾದೇವಿ ಅರಮನೆ, ಬಜರಂಗ್ ಕಾಲೋನಿ, ಕನ್ನೋಜ್ ರಸ್ತೆ, ಸೋನಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ, ಅಷ್ಟ, ಸೆಹೋರ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ.

ಕಸ್ಬಾ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಕಸ್ಬಾ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

RENE ಟವರ್, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ - AA - 1, 1842, ರಾಜ್ದಂಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 700107.

ಪೀರ್ಲೆಸ್, ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 5PM
ಪೀರ್ಲೆಸ್, ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 5PMMon - Sat 9AM - 5PM

ಪೀರ್ಲೆಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 2ನೇ ಮಹಡಿ. 360, ಪಂಚ ಸಾಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಸಾಹಿದ್ ಸ್ಮಿರಿಟಿ ಕಾಲೋನಿ, ಪಂಚ ಸಾಯರ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ- 700094

ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM

1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ- 1, ಬ್ಲಾಕ್- LA, ಪ್ರೈಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, SAI ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎದುರು, ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸಿಟಿ, ಸೆಕ್ಷನ್- III, PS & PO - ಬಿಧಾನನಗರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ - 700098.

ತಿರುವನಂತಪುರಂ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PM
ತಿರುವನಂತಪುರಂ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PMMon - Sat 9AM - 7PM

TC ಸಂಖ್ಯೆ: 29/104 (2) ಲೀಲಾ ರಾಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಡೈಮಂಡ್ ಹಿಲ್ ವೆಲ್ಲಯಂಬಲಂ, ವುಡ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಹತ್ತಿರ ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಕೇರಳ 695010

ಕೊಟ್ಟಾಯಂ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೂರ್ಯ 9AM - 2PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PM
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ img
ಸೂರ್ಯ 9AM - 2PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PMS ಸೂರ್ಯ 9AM - 2PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7PM

ನಂ. XIII/1478, ಲ್ಯೂಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ದರ್ಶನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎದುರು, ಕೊಟ್ಟಾಯಂ, ಕೇರಳ 686001.

ಅಹಮದಾಬಾದ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ NABH ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 2PM & 4PM - 8PM
ಅಹಮದಾಬಾದ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 2PM & 4PM - 8PM ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 2PM & 4PM - 8PM

FF-7, ದೇವ್ ಔರಮ್ ಶೋರೂಮ್ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿಗಳು, ಆನಂದನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಜಿಂಕೆ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ, 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನಗರ, ಎದುರು. ಮಧುರ್ ಹಾಲ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಗುಜರಾತ್ 380015.

 ವೆಸು, ಸೂರತ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶುಕ್ರವಾರ 10AM - 7PM | ಶನಿ 10AM - 2PM
ವೆಸು, ಸೂರತ್ img
ಸೋಮ - ಶುಕ್ರವಾರ 10AM - 7PM | ಶನಿ 10AM - 2PMMon - Fri 10AM - 7PM | ಶನಿ 10AM - 2PM

ಪ್ರಿಜ್ಮಾ ಐ ಕ್ಲಿನಿಕ್ - ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಂದು ಘಟಕ, 208, ಮೈಲ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಮಿಲಾಗ್ರೋ, ಬಿ/ಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಗುಜರಾತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಉಧ್ನಾ-ಮಗ್ದಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ, ವೆಸು, ಸೂರತ್ -395007

ಭಾವನಗರ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 6PM
ಭಾವನಗರ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 6PMMon - ಶನಿ 10AM - 6PM

ಶಿವಂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮಾಧವ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎದುರು, ವಿಜಯರಾಜ್ ನಗರ, ಭಾವನಗರ- 364003

ಅದಜಾನ್ ರಸ್ತೆ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 5AM - 7PM
ಅದಜನ್ ರಸ್ತೆ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 5AM - 7PMMon - Sat 5AM - 7PM

ಪ್ರಿಜ್ಮಾ ಐ ಕ್ಲಿನಿಕ್ - ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಂದು ಘಟಕ, 201, ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹ್ಯುಂಡೈ ಶೋರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, LP ಸವಾನಿ ಸರ್ಕಲ್, ಅಡಾಜನ್, ಸೂರತ್ - 395009

ವಾಪಿ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9:30AM - 5PM
ವಾಪಿ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9:30AM - 5PMMon - ಶನಿ 9:30AM - 5PM

ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - ಎ - 107 -111, ಸೊನೊರಸ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ, ಎದುರು. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್, ವಾಪಿ, ಗುಜರಾತ್ - 396191.

ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಸೂರತ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 6PM
ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಸೂರತ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 6PMMon - ಶನಿ 10AM - 6PM

ಪ್ರಿಜ್ಮಾ ಐ ಕ್ಲಿನಿಕ್ - ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಂದು ಘಟಕ, ಪಿರಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕ್ರುಶಿ ಮಂಗಲ್ ಹಾಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಮಜುರಾ ಗೇಟ್, ಸೂರತ್ -395001

ರಾಜ್‌ಕೋಟ್, ಗುಜರಾತ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 2PM & 4PM - 7PM
ರಾಜ್‌ಕೋಟ್, ಗುಜರಾತ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 2PM & 4PM - 7PMMon - ಶನಿ 9AM - 2PM & 4PM - 7PM

ಧ್ರುವ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಘಟಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲಾ ರಸ್ತೆ, ಮನ್ಹರ್ ಪ್ಲಾಟ್, ಭಕ್ತಿ ನಗರ, ರಾಜ್ಕೋಟ್, ಗುಜರಾತ್ - 360002.

ಬನಶಂಕರಿ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೂರ್ಯ 9AM - 5PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM | ಗುರುವಾರ 10AM - 7PM
ಬನಶಂಕರಿ img
ಸೂರ್ಯ 9AM - 5PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM | ಗುರು 10AM - 7PMS ಸೂರ್ಯ 9AM - 5PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM | ಗುರುವಾರ 10AM - 7PM

ನಂ. 02, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಕ್ಕ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560085.

ಕೋಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಕೋಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ನಂ. 33, ಕೋಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಎದುರು. ಬಾಟಾ ಶೋರೂಮ್, ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೌನ್, ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560005.

ಇಂದಿರಾನಗರ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಭಾನುವಾರ 9AM - 11:30AM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಇಂದಿರಾನಗರ img
ಭಾನುವಾರ 9AM - 11:30AM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMS ಭಾನುವಾರ 9AM - 11:30AM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM

#41, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, HAL 3ನೇ ಹಂತ, ಎದುರು. ಎಂಪೈರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ-560038.

ಕೋರಮಂಗಲ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೂರ್ಯ 9AM - 5PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಕೋರಮಂಗಲ img
ಸೂರ್ಯ 9AM - 5PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMS ಸೂರ್ಯ 9AM - 5PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM

ಸಂಖ್ಯೆ 50, 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಕೋರಮಂಗಲ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮುಂದೆ ಸೋನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560034.

ಪದ್ಮನಾಭನಗರ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಪದ್ಮನಾಭನಗರ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ಪವನಧಾಮ, ನಂ.30, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, RK ಲೇಔಟ್, ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರ, ಮೆಡ್‌ಪ್ಲಸ್ ಎದುರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560070.

ರಾಜಾಜಿನಗರ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೂರ್ಯ 9AM - 5PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ರಾಜಾಜಿನಗರ img
ಸೂರ್ಯ 9AM - 5PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMS ಸೂರ್ಯ 9AM - 5PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM

NKS ಪ್ರೈಮ್, #60/417, 20ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೆಳಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560010.

ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ಪ್ಲಾಟ್ #638, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಐಡಿಯಲ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಲೇಔಟ್, RR ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560098.

ಶಿವಾಜಿ ನಗರ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಶಿವಾಜಿ ನಗರ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ಮಿರ್ಲೆ ಐ ಕೇರ್ (ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಒಂದು ಘಟಕ), ನಂ.9, ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ, ಭಾರತಿ ನಗರ, ಶಿವಾಜಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560005.

ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೂರ್ಯ 9AM - 5PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8:30PM | ಮಂಗಳವಾರ 9AM - 6PM
ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ img
ಸೂರ್ಯ 9AM - 5PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8:30PM | ಮಂಗಳವಾರ 9AM - 6PMSun 9AM - 5PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8:30PM | ಮಂಗಳವಾರ 9AM - 6PM

ಸಂಖ್ಯೆ 3, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಚೇಂಬರ್ಸ್, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ಫೋರಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ಥಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560066.

ಯಲಹಂಕ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ NABH ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಯಲಹಂಕ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

#2557, 16ನೇ B ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಎದುರು. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, LIG 3ನೇ ಹಂತ, ಯಲಹಂಕ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್, ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560064.

ಧಾರವಾಡ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಧಾರವಾಡ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಸಮರ್ಥ ಆರ್ಕೇಡ್, CTS ನಂ.96B/1A, PB ರಸ್ತೆ, ಎದುರು. ಜುಬಿಲಿ ಸರ್ಕಲ್ BRTS, ಧಾರವಾಡ, ಕರ್ನಾಟಕ 580001.

ತುಮಕೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ತುಮಕೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM

ನಂ. 166, 2ನೇ ರಸ್ತೆ, CSI ಲೇಔಟ್, ಬಿಷಪ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಗಾಯತ್ರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಕ್ಕ, BH ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ, ತುಮಕೂರು - 572101.

ಬೆಳಗಾವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7:30PM
ಬೆಳಗಾವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7:30PMಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7:30PM

ನೇತ್ರದರ್ಶನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಘಟಕ, Cts ನಂ. 2678/2679, ಖಾನಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಎದುರು, ಟಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ - 590006.

ನಿಪಾನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 6PM
ನಿಪಾನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 6PMMON - SAT 10AM - 6PM

ಅಂಕುರ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 4185/5 ಓಲ್ಡ್.ಪಿಬಿ, ರಾಡ್, ಬಸ್ವನಗರ, ನಿಪಾನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ - 591237.

ಬೆಳಗಾವಿ - ಪೂರ್ವ, ಕರ್ನಾಟಕ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
SAT 10AM - 6PM
ಬೆಳಗಾವಿ - ಪೂರ್ವ, ಕರ್ನಾಟಕ img
SAT 10AM - 6PMSAT 10AM - 6PM

ಅಂಕುರ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 1643, ಭಾಗೀರಥಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಅನ್ಸೂರ್ಕರ್ ಗಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ - 590001.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 7PM
ದಾವಣಗೆರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 7PMMon - ಶನಿ 10AM - 7PM

ದಾವಣಗೆರೆ ನೇತ್ರಾಲಯ, ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಘಟಕ, MCC B ಬ್ಲಾಕ್, MCC, ದಾವಣಗೆರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - 577004

ಸತಾರಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6PM
ಸತಾರಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6PMMon - Sat 9AM - 6PM

ಸರ್ವಾಟೆ ಐ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಘಟಕ, 482 ಎ/3 ಹಳೆಯ RTO ಬಳಿ, ಸದರ್ ಬಜಾರ್, ಸತಾರಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - 415001.

ಬೊರಿವಲಿ, ಮುಂಬೈ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶುಕ್ರ 9AM - 8PM | ಶನಿ 9AM - 1PM
ಬೊರಿವಲಿ, ಮುಂಬೈ img
ಸೋಮ - ಶುಕ್ರ 9AM - 8PM | ಶನಿ 9AM - 1PMMon - Fri 9AM - 8PM | ಶನಿ 9AM - 1PM

ಸೊಹುಮ್ ಐ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಘಟಕ, ಮ್ಯಾಟ್‌ಕಾರ್ನೆಲ್ ಹೈಟ್ಸ್, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಮೇರಿ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಮರಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬೊರಿವಲಿ (ಪಶ್ಚಿಮ), ಮುಂಬೈ – 400103.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ರಾಜ್ ಪ್ಲಾಜಾ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಓಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 580029.

ಕುವೆಂಪುನಗರ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಕುವೆಂಪುನಗರ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ಸಂಖ್ಯೆ 1792, ಆದಿಚುಚುನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಜಯಮ್ಮ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 18 ಹತ್ತಿರ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570023.

ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 11AM - 8PM
ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 11AM - 8PMMon - ಶನಿ 11AM - 8PM

ತೇಜಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನಂ.1771/1, ತೇಜಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್, ಮೋಹನ್ ಭಂಡಾರ್ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570001.

ವೆಲಚೇರಿ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ NABH ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ
ಭಾನುವಾರ 9AM - 1:30PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ವೆಲಚೇರಿ img
ಭಾನುವಾರ 9AM - 1:30PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMS ಸೂರ್ಯ 9AM - 1:30PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM

ಹಳೆಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.465/2, RS 465/8, 150 ಅಡಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ವೆಲಚೇರಿ, NAC ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಪಕ್ಕ, ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು 600042.

ಪೋರೂರು - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ NABH ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ
ಸೂರ್ಯ 9AM - 11AM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಪೋರೂರು img
ಸೂರ್ಯ 9AM - 11AM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMS ಸೂರ್ಯ 9AM - 11AM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM

ನಂ.118, ಆರ್ಕಾಟ್ ರಸ್ತೆ, ಎದುರು. ಟಿವಿಎಸ್ ಅರಸು ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಪೋರೂರ್, ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು 600116.

ಅಣ್ಣಾ ನಗರ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ NABH ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಅಣ್ಣಾ ನಗರ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ನಂ.31, ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಅಣ್ಣಾ ನಗರ ಪೂರ್ವ, ಅಪೋಲೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಕ್ಕ, ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು 600102.

ತಾಂಬರಂ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ NABH ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ತಾಂಬರಂ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

TDK ಟವರ್, ನಂ 6, ದುರೈಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಬೀದಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ತಾಂಬರಂ, ತಾಂಬರಂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು 600045.

ಅಡ್ಯಾರ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಅಡ್ಯಾರ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ನಂ. M 49/50, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರಾಯಲ್, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, LB ರಸ್ತೆ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಅಡ್ಯಾರ್, ಇಂಪ್‌ಕಾಪ್ಸ್ ಎದುರು, ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು 600020

ಅಡ್ಯಾರ್, (ಗಾಂಧಿ ನಗರ) - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 5PM
ಅಡ್ಯಾರ್, (ಗಾಂಧಿ ನಗರ) img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 5PMMon - Sat 9AM - 5PM

ನಂ. 51 ಅಡ್ಯಾರ್ ಸೇತುವೆ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಅಡ್ಯಾರ್, ಚೆನ್ನೈ - 600020.

ಅಂಬತ್ತೂರು - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಅಂಬತ್ತೂರು img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.50, ನೈನಿಯಮ್ಮಾಳ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, CTH ರಸ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರಂ, ಅಂಬತ್ತೂರು, ರಕ್ಕಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ತಿರ, ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು 600053.

ಅವಡಿ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಅವಡಿ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ನಂ: 3, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಾಮರಾಜ್ ನಗರ, ಅವಡಿ, ರಾಮರತ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು 600071.

ಎಗ್ಮೋರ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6PM
ಎಗ್ಮೋರ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6PMMon - Sat 9AM - 6PM

479, ಪ್ಯಾಂಥಿಯಾನ್ ರಸ್ತೆ, ಎಗ್ಮೋರ್, ಎದುರು. ಹಳೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ, ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು 600008.

ಕೋಡಂಬಾಕ್ಕಂ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಕೋಡಂಬಾಕ್ಕಂ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

#33, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ, ಕೋಡಂಬಾಕ್ಕಂ, ಎದುರು. ಗ್ರೇಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು 600024.

ಮೊಗಪ್ಪೈರ್ ಪಶ್ಚಿಮ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಮೊಗಪ್ಪೈರ್ ಪಶ್ಚಿಮ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-105 & 106 ಖಮಧೇನು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಎದುರು, ರಾಜ್ ಟವರ್ಸ್, 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮೊಗಪ್ಪೈರ್ ಪಶ್ಚಿಮ, ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು 600037.

ನಂಗನಲ್ಲೂರು - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ NABH ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ನಂಗನಲ್ಲೂರು img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ನಂ. 10, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ತಂಬರಂ ಸ್ಟೋರ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ನಂಗನಲ್ಲೂರು ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು 600061.

ಪೆರಂಬೂರ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ NABH ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಪೆರಂಬೂರ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ಫೆಡರೇಶನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, B-63, ಶಿವಾ ಇಲಂಗೋ ಸಲೈ, 70 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಪೆರಿಯಾರ್ ನಗರ, ಪೆರಿಯಾರ್ ನಗರ ಮುರುಗನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು 600082.

ತಿರುವೊಟ್ಟಿಯೂರ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ತಿರುವೊಟ್ಟಿಯೂರ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ನಂ. 49/60, ಸೌತ್ ಮಾದಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, TH ರಸ್ತೆ, MSM ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ತಿರ, ತಿರುವೊಟ್ಟಿಯೂರ್, ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು 600019.

ತೊಂಡಿಯಾರಪೇಟೆ- ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ತೊಂಡಿಯಾರ್ಪೇಟ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

#142, 143, & 144, ಜೀವನ್ ಪಲ್ಲವ ಕಟ್ಟಡ, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, TH ರಸ್ತೆ, ನಾಗೂರ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಹೊಸ ವಾಷರ್‌ಮೆನ್‌ಪೇಟ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ತೊಂಡಿಯಾರ್‌ಪೇಟ್, ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು 600081.

ಕ್ರೋಮ್ಪೇಟ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
Chromepet img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ಮೊದಲ ಮಹಡಿ, ನಂ. 201, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರಸ್ತೆ, ಕ್ರೋಮ್‌ಪೇಟ್, ಕ್ರೋಮ್‌ಪೇಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂದೆ, ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು - 600044.

ಶೋಲಿಂಗನಲ್ಲೂರು - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೂರ್ಯ 9AM - 1PM | ಸೋಮ - ಶುಕ್ರ 9AM - 8PM | ಶನಿ 9AM - 4PM
ಶೋಲಿಂಗನಲ್ಲೂರು img
ಸೂರ್ಯ 9AM - 1PM | ಸೋಮ - ಶುಕ್ರ 9AM - 8PM | ಶನಿ 9AM - 4PM ಸೂರ್ಯ 9AM - 1PM | ಸೋಮ - ಶುಕ್ರ 9AM - 8PM | ಶನಿ 9AM - 4PM

1b, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಶೋಲಿಂಗನಲ್ಲೂರ್, ಚೆನ್ನೈ - 600119.

ನಾಮಕ್ಕಲ್ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ನಾಮಕ್ಕಲ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM

ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 138/3, ನೆಲ ಮಹಡಿ, LMR ಶಾಪಿಂಗ್ ಆರ್ಕೇಡ್ ಎದುರು-MGM ಥಿಯೇಟರ್, ಸೇಲಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ನಾಮಕ್ಕಲ್ - 637001.

ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇನ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇನ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ನಂ.214, ಡಾ.ನಟೇಶನ್ ರಸ್ತೆ, ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇನ್, ಐಸ್ ಹೌಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರು, ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು 600014.

ಗುಂಟೂರು - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಗುಂಟೂರು img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

13-2-71, ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ, ಹೀರೋ ಶೋರೂಮ್ ಹತ್ತಿರ, ಕೊತಪೇಟಾ, ಗುಂಟೂರು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ 522001.

ನೆಲ್ಲೂರು - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಭಾನುವಾರ 9AM - 12:30PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7:30PM
ನೆಲ್ಲೂರು img
ಭಾನುವಾರ 9AM - 12:30PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7:30PMS ಸೂರ್ಯ 9AM - 12:30PM | ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 7:30PM

ಡೋರ್ ನಂ.704, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.24-2 ಎನ್ವಿಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ದರ್ಗಾಮಿಟ್ಟಾ, ನೆಲ್ಲೂರು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 524003.

ರಾಜಮಂಡ್ರಿ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 8AM - 8PM
ರಾಜಮಂಡ್ರಿ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 8AM - 8PMMon - ಶನಿ 8AM - 8PM

ಸಂಖ್ಯೆ: 54, 9-8, ಅನಲಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಎದುರು. HP ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್, ಅಡ್ಡೆಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಜಮಂಡ್ರಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ 533103.

ತಿರುಪತಿ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ NABH ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 1PM & 5PM - 8PM
ತಿರುಪತಿ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 1PM & 5PM - 8PMMon - ಶನಿ 9AM - 1PM & 5PM - 8PM

ಡೋರ್ ನಂ. 19-4-8/14, AIR ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ, STV ನಗರ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ತಿರುಪತಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ 517501.

ಮದನಪಲ್ಲಿ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 1PM & 5PM - 8PM
ಮದನಪಲ್ಲಿ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 1PM & 5PM - 8PMMon - ಶನಿ 9AM - 1PM & 5PM - 8PM

ದೃಷ್ಟಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 1 ನೇ ಮುಖ್ಯ, 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಾಲೋನಿ, ಮದನಪಲ್ಲಿ - 517325.

ನಕ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯವಾಡ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ನಕ್ಕಲ್ ರೋಡ್, ವಿಜಯವಾಡ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನಂ. 29-6-13/A ನಕ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆ, ಸೂರ್ಯ ರಾವ್‌ಪೇಟೆ, ವಿಜಯವಾಡ - 520002

ಒನ್ ಟೌನ್ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯವಾಡ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PM
ಒನ್ ಟೌನ್ ರೋಡ್, ವಿಜಯವಾಡ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೊಡೆಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ರಸ್ತೆ, ತಾರಾಪೇಟ್, ವಿಜಯವಾಡ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 520001

ಗವರ್ನರ್‌ಪೇಟ್, ವಿಜಯವಾಡ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 6PM
ಗವರ್ನರ್‌ಪೇಟ್, ವಿಜಯವಾಡ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 10AM - 6PMMon - ಶನಿ 10AM - 6PM

ಸಂಖ್ಯೆ 27/37/62, MG ರಸ್ತೆ ಗವರ್ನರ್‌ಪೆಟ್, ವಿಜಯವಾಡ - 520002

ಕಾಕಿನಾಡ - ಡಾ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6PM
ಕಾಕಿನಾಡ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 6PMMon - Sat 9AM - 6PM

ನಂ. 2-1-59, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ರಾಯನಂನ S2 ಕಟ್ಟಡ, ಸುಭದ್ರಾ ಆರ್ಕೇಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎದುರು, ಭಾನುಗುಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ಭಾನುಗುಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ - 533003.

ವಾರಣಾಸಿ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 5PM
ವಾರಣಾಸಿ
ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 5PM ಸೋಮ - ಶನಿ 9AM - 5PM

RK ನೇತ್ರಾಲಯ, ದಯಾಳ್ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್, D-63/B-10 A-1, ಮಹಮೂರ್ಗಾಂಜ್ ರಸ್ತೆ, ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ್ ಹತ್ತಿರ, ಮಹಮೂರ್ಗಂಜ್, ವಾರಣಾಸಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ - 221010.

ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ 8:30AM - 1:30PM & 4PM - 6PM
ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 8:30AM - 1:30PM & 4PM - 6PMMon - Sat 8:30AM - 1:30PM & 4PM - 6PM

32/4, RGT ರಸ್ತೆ, ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್, ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು 744106.