ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮರಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಿ

ಒಣ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರಣಗಳು, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ...

ಕಪ್ಪು ವಲಯಗಳ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ರೀಮಾ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಳು...

ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.....

ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾ...

ರೀಮಾ ಟೆಲಿಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಊದಿಕೊಂಡವು, ಮತ್ತು ನೋವು ಇ...

ಮಹೇಶ್ ಒಬ್ಬ ಮಧುಮೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ದಿನಗಳಿಂದ ರೋಗವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ...

ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ, ಧೂಮಪಾನವು ಮುರಿಯಲು ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜನರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ...

ಇಂದಿನ ದಿನ ಮತ್ತು ಯುಗದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದಣಿದಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಕೂಡ...

ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸೇವಿಸದಂತೆ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವೂ ಕೇಳಿದೆ.