ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮರಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಿ
ಕಣ್ಣು
ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ, ಚೆನ್ನೈ

3ನೇ ಮಹಡಿ, ಬುಹಾರಿ ಟವರ್ಸ್, ನಂ.4, ಮೂರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಆಫ್ ಗ್ರೀಮ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಆಸನ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಚೆನ್ನೈ - 600006, ತಮಿಳುನಾಡು

ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ

ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ

    ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ + 57 = 65

    ಬೆಂಬಲ