हाय माँ! अरे, स्वतःला चिमटा काढू नका; हे खरंच तुझं बाळ तुझ्याशी बोलत आहे… लोक तुला माझ्या डोळ्यांबद्दल कसा गोंधळात टाकत होते आणि मी काय पाहू शकतो हे मी ऐकलंय…
"मी ऐकले आहे की बाळ जन्माला आल्यावर वटवाघळसारखे आंधळे असतात!"

"तुम्हाला माहित आहे का की काही महिने बाळांना गोष्टी उलट्या दिसतात?"

“अरे नाही! मी ऐकले आहे की नवजात बाळाला फक्त सावल्या दिसतात!

आई, तू माझ्याकडे ती चमकदार खडखडाट करताना मला खरोखर काय दिसते आहे याचा विचार करत असाल. मी प्रत्यक्षात काय पाहतो त्यावरील तथ्ये येथे आहेत

जन्मावेळी: मी प्रामाणिकपणे सांगेन आई, माझी दृष्टी खूपच अस्पष्ट आहे. जरी मी आकार, प्रकाश आणि हालचाल करू शकतो, मी फक्त 8 - 15 इंच दूर पाहू शकतो… याचा अर्थ जेव्हा तुम्ही मला धरून ठेवता तेव्हा तुमच्या चेहऱ्याच्या पलीकडे काहीही नाही. आमच्या शेजाऱ्याला हे सांगू नकोस… तिला आनंदी होऊ द्या की मी तिला खोलीतून माझ्याकडे ओवाळताना पाहतो.

1 महिना: आता, मी माझ्या दोन्ही डोळ्यांवर थोडेसे लक्ष केंद्रित करण्यास सक्षम आहे. तुम्ही आता सुटकेचा नि:श्वास सोडू शकता कारण गेल्या महिन्याच्या तुलनेत जेव्हा मी डोळे वटारून दिसले तेव्हाच्या घटना कमी होतील. अहो, मी सुद्धा एका हलत्या वस्तूचा मागोवा घ्यायला शिकत आहे जसे तुम्ही तो रुमाल माझ्या डोळ्यासमोर एका बाजूने दुसरीकडे हलवता!

2 महिने: जरी मला जन्मापासूनच रंग दिसत असले तरी मला समान टोन वेगळे करता आले नाहीत. तसे, वडिलांनी माझ्यासाठी घेतलेला लाल पाळणा मला खूप आवडला. (की ते केशरी होते?) आता मला रंगांमध्ये फरक जाणवू लागला आहे आणि तुमच्या साड्यांवरील तपशीलवार डिझाइन्स पाहून मला खूप आवडते, मा.

4 महिने: अंदाज लावा, मी खोलीची समज विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. आत्तापर्यंत, माझ्यासाठी एखाद्या गोष्टीची स्थिती, आकार आणि आकार शोधणे आणि नंतर माझ्या मेंदूला माझ्या हातापर्यंत पोहोचण्यास सांगणे हे इतके अवघड काम होते! पण आता माझ्या सर्व हालचालींचे समन्वय साधणे माझ्यासाठी सोपे झाले आहे. आणि तुमचे केस ओढण्याच्या माझ्या नवीन कौशल्यांचा सराव करायला मला किती आवडते! (नंतर तुमची अभिव्यक्ती देखील एक अतिरिक्त बोनस आहे!)

5 महिने: हाहाहा! लहान वस्तू शोधणे आणि हलत्या वस्तूंचा मागोवा घेणे आता एक केकवॉक आहे! त्यातील काही भाग पाहिल्यानंतरच मी गोष्टी ओळखू शकतो. मला तुमच्यासोबत पिकाबू खेळायला खूप आवडते...कारण मला ऑब्जेक्ट पर्मनन्सची संकल्पना समजायला सुरुवात झाली आहे (या क्षणी मला ती दिसत नसली तरीही एखादी वस्तू अस्तित्त्वात आहे हे माहीत आहे). मी समान ठळक रंगांमध्ये फरक देखील करू शकतो आणि लवकरच पेस्टलमधील अधिक मिनिटांच्या फरकांवर काम करण्यास सुरवात करेन. मी झपाट्याने वाढत आहे ना, आई?

8 महिने: हुर्रे! माझी दृष्टी त्याच्या खोल समज आणि स्पष्टतेमध्ये तुमच्यासारखीच चांगली आहे. मी माझे लक्ष जवळच्या गोष्टींवर केंद्रित करत असलो तरी, माझ्या डोळ्यांची दृष्टी आता संपूर्ण खोलीतील लोकांना ओळखण्यास सक्षम आहे. होय, आता जेव्हा मी आमच्या शेजाऱ्याकडे हसतो तेव्हा मला ते म्हणायचे आहे!

 

तुमच्या बाळाच्या डोळ्यांची दृष्टी वाढवण्यासाठी तुम्ही करू शकता अशा काही गोष्टी येथे आहेत:

 • मला मनोरंजक नमुने आणि चांगले कॉन्ट्रास्ट असलेली चमकदार रंगाची किंवा काळी आणि पांढरी खेळणी द्या.
 • मला प्रौढांसोबत समोरासमोर वेळ घालवण्याची परवानगी द्या. माझ्या डोळ्यात वारंवार पहा. मला चेहऱ्यावरील विविध हावभाव किंवा अगदी मूर्ख चेहरे पाहायला आवडेल!
 • माझ्या खोलीत वेगवेगळ्या प्रकाशासह प्रयोग करा. पडदे उघडा आणि माझ्या खोलीत नैसर्गिक प्रकाश येऊ द्या किंवा मला मंद प्रकाशासह वेळ द्या.
 • मला विविध मनोरंजक नमुन्यांसह रंगीबेरंगी मोजे घाला.
 • माझ्यासाठी रंगीबेरंगी पुस्तके वाचा आणि ती माझ्या चेहऱ्याजवळ ठेवण्याचे लक्षात ठेवा जेणेकरून मी प्रतिमा चांगल्या प्रकारे पाहू शकेन.
 • जेव्हा आपण बाहेर जातो तेव्हा माझे डोळे सुरक्षित ठेवा.

 

काही उदाहरणे जिथे पालकांनी लक्षात घ्या आणि बाळाच्या डोळ्यांची काळजी घेतली पाहिजे:

 • डोळे चकाकतात आणि स्थिर राहू शकत नाहीत.
 • बहुतेक वेळा डोळे ओलांडले जातात.
 • डोळ्याच्या बाहुल्या (आपल्या डोळ्यांचा रंगीत भाग) पांढरा दिसतो.
 • मी 3 किंवा 4 महिन्यांचा असतानाही डोळे दोन्ही डोळ्यांनी एखाद्या वस्तूचा मागोवा घेऊ शकत नाहीत.
 • डोळ्यांना सर्व दिशांना हालचाल करताना त्रास होतो (एक किंवा दोन्ही डोळे).
 • डोळे सतत प्रकाश आणि पाण्याला संवेदनशील दिसतात.