“तपकिरी डोळ्यांची माणसे निळ्या डोळ्यांच्या माणसांपेक्षा अधिक विश्वासार्ह दिसतात”, अँथनीने वर्तमानपत्रातील मथळे मोठ्याने वाचून दाखवले आणि डोळ्याच्या कोपऱ्यातून त्याचा भाऊ डेव्हिडकडे चपळपणे पाहतो. त्याचा अपेक्षित परिणाम झाला म्हणून तो स्वतःशीच हसला. उत्सुक डेव्हिडने लगेच टीव्हीपासून दूर पाहिले आणि अँथनीच्या हातातून वर्तमानपत्र हिसकावले, “काय बकवास! ते मला दाखवा. तुम्ही 'ब्लू आयड बॉय' हा वाक्प्रचार ऐकला नाही का? डेव्हिडला त्याच्या निळ्या डोळ्यांचा नेहमीच अभिमान वाटतो ज्याने त्याला सगळ्यांपासून, विशेषतः त्याच्या भावापासून वेगळे केले. हे कसे असू शकते? हे नवीन संशोधन काय होते?

प्रागमधील चार्ल्स विद्यापीठातील संशोधकांनी 238 सहभागींना रेट करण्यास सांगितले

विश्वासार्हतेसाठी 40 पुरुष आणि 40 महिला विद्यार्थ्यांचे चेहरे. PLOS ONE मध्ये प्रकाशित झालेल्या निकालांमध्ये असे दिसून आले आहे की महिलांचे चेहरे पुरुषांपेक्षा अधिक विश्वासार्ह दिसतात. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे डोळ्यांचा रंगही प्रतिसादाशी सहसंबंधित होता. लोकांना त्या सह समजल्यासारखे वाटत होते तपकिरी डोळे निळे डोळे असलेल्यांपेक्षा अधिक विश्वासार्ह असणे.

अभ्यासाच्या दुसऱ्या भागात, संशोधकांनी हे निर्धारित करण्याचा प्रयत्न केला की हे परिणाम निळ्या/तपकिरी डोळ्यांचा रंग असलेल्या पुरुष आणि स्त्रियांसाठी भिन्न आहेत. तपकिरी डोळे असलेल्या पुरुषांना निळे डोळे असलेल्या पुरुषांपेक्षा अधिक विश्वासार्ह म्हणून सातत्याने रेट केले जात असताना, हे स्त्रियांसाठी तितकेच खरे होते (जरी स्पष्टपणे नाही).

या अभ्यासाच्या तिसऱ्या भागात, संशोधकांनी समान छायाचित्रे हाताळण्यासाठी आणि त्यांच्या डोळ्यांचा रंग बदलण्यासाठी संगणकाचा वापर केला. त्यांनी तपकिरी ते निळ्या आणि त्याउलट चाचणी चेहऱ्यांचे डोळ्यांचे रंग परस्पर बदलले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्यांना आता असे आढळून आले की डोळ्यांचा रंग छायाचित्राच्या विश्वासार्हतेच्या रेटिंगवर परिणाम करत नाही. त्यामुळे पूर्वी विश्वासार्ह वाटणारा तपकिरी डोळ्यांचा चेहरा निळ्या डोळ्यांनीही तितकाच विश्वासार्ह वाटत होता! याचा अर्थ असा की डोळ्याच्या रंगाचा कथित विश्वासार्हतेशी काही संबंध असला तरी तो डोळ्यांचा रंग नव्हता!! तपकिरी डोळ्यांच्या चेहऱ्यांबद्दल ही विचित्र गोष्ट काय होती, जर त्यांच्या तपकिरी डोळ्यांसाठी नाही; ज्यामुळे त्यांना अधिक विश्वासार्ह वाटले?

खरोखर काय घडत आहे हे जाणून घेण्यासाठी, संशोधकांनी चेहर्यावरील 72 खुणांचे विश्लेषण केले. असे आढळून आले की तपकिरी डोळ्यांचे पुरुष बहुतेक वेळा गोल चेहरे, मोठे डोळे, रुंद जबडे आणि वरच्या दिशेने जाणारे ओठ असतात… आणि यामुळेच ते अधिक प्रामाणिक आणि विश्वासार्ह दिसू लागले. या अभ्यासाचे नेतृत्व करणार्‍या कॅरेल क्लेझनरचा असा अंदाज आहे की वरच्या ओठांच्या विस्तीर्ण तोंडामुळे असे वाटते की हे पुरुष हसत आहेत आणि हे आनंदी चेहरे विश्वासाला प्रेरणा देतात. आपण निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी मोठ्या चाचण्या आवश्यक आहेत यावर तो भर देतो.

"हा!" आनंदी डेव्हिड म्हणाला, "हे शेवटी डोळ्यांच्या रंगाबद्दल नाही!" पण लवकरच त्याच्या लक्षात आले की त्याने त्याच्या तपकिरी डोळ्यांच्या भावावर इतका आंधळा विश्वास ठेवायला नको होता, कारण अँथनीने आनंदाने टीव्ही चॅनल त्याच्या आवडीपैकी एकाकडे वळवले होते तर त्याचा भाऊ वृत्तपत्रातून विचलित झाला होता!

प्रगत नेत्र रुग्णालय आणि संस्था सानपाडा येथे असलेले एक मल्टी स्पेशालिटी नेत्र रुग्णालय आहे. नेरुळ, पनवेल, खारघर, वाशी आणि ऐरोली येथील अनेक रुग्णांना आमच्या सेवांचा लाभ झाला आहे. तुम्हालाही AEHI चा अनुभव घ्यायचा आहे का? आजच आमच्याशी संपर्क साधा!