வலைப்பதிவு ஊடகம் தொழில் சர்வதேச நோயாளிகள் கண் பரிசோதனை
மீண்டும் அழைப்பைக் கோருங்கள்

  Pterygium அல்லது Surfer Eye என்றால் என்ன? டெரிஜியம், சர்ஃபர்ஸ் ஐ டி என்று அழைக்கப்படுகிறது...