வலைப்பதிவு ஊடகம் தொழில் சர்வதேச நோயாளிகள் கண் பரிசோதனை
மீண்டும் அழைப்பைக் கோருங்கள்

மருத்துவர் பேசுகிறார்: கிளௌகோமா பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும்