ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಳು, "ಅಮ್ಮಾ, ಮಾನವ ಜನಾಂಗವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು?"

ಅವಳ ತಾಯಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆ, "ಸ್ವೀಟಿ, ದೇವರು ಮೊದಲು ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಾನವಕುಲವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು."

ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಹುಡುಗಿ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು.

“ಓ ಮನುಷ್ಯರೇ? ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಇಂದಿನ ಮಾನವ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡ ಕೆಲವು ಕೋತಿಗಳು ಇದ್ದವು.

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಿತು.

"ಓಹ್, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಾಯಿ ಹೇಳಿದರು, "ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು!"

ಜೀನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿವಾದದ ಮೂಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವವರಿಗೆ ಸಹ, ಜೀನ್‌ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ದೂರದೃಷ್ಟಿಯು ಅಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ, ಇದು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ…

ಏಷ್ಯಾ, ಯುರೋಪ್, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ವಕ್ರೀಭವನ ಮತ್ತು ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ (CREAM) ಗಾಗಿ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ಆಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ನೇಚರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅವರು 32 ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ 45,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರಣವಾಗುವ 24 ಜೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಂಶವಾಹಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮರು-ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೋಷಯುಕ್ತ ವಂಶವಾಹಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಗ್ಗಿಸದೆ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಹತ್ತಿರವಾಗುವುದರಿಂದ ಗ್ಲುಕೋಮಾ (ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾನಿ) ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೆಟಿನಾದ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವನತಿ (ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಗಾಂಶ) ನಂತಹ ಕಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 30% ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆತಂಕಕಾರಿ 80% ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಜೀನ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರುಚಬಹುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊರಾಂಗಣ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರತೆ, ಓದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳು ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಜೀನ್‌ಗಳು ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯ 3.4% ಮಾತ್ರ. ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಆನುವಂಶಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.