வலைப்பதிவு ஊடகம் தொழில் சர்வதேச நோயாளிகள் கண் பரிசோதனை
மீண்டும் அழைப்பைக் கோருங்கள்
பின் ஐகான்

ஜம்முவின் அக்னூரில் உள்ள கண் மருத்துவமனை

9 விமர்சனங்கள்
வார்டு எண் 09, நாக்பானி பள்ளிக்கு அருகில், அக்னூர் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் - 181201.

தொடர்பு கொள்ளவும்

நேரங்கள்

  • s
  • m
  • t
  • w
  • t
  • f
  • s
செவ்வாய் • (10:30AM - 1:00PM), வியாழன் (10:30AM - 1:30PM)

எங்கள் சேவைகள்

எங்கள் விமர்சனங்கள்

நாங்கள் உங்கள் அருகில் இருக்கிறோம்