બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો
પાછળનું ચિહ્ન

જમ્મુના અખનૂરમાં આંખની હોસ્પિટલ

વોર્ડ નંબર 09, નાગબાની સ્કૂલ પાસે, અખનૂર જમ્મુ અને કાશ્મીર - 181201.

પર સંપર્ક કરો

સમય

  • s
  • m
  • t
  • w
  • t
  • f
  • s
મંગળવાર • (10:30AM - 1:00PM), ગુરુવાર (10:30AM - 1:30PM)

અમારી સેવાઓ

અમારી સમીક્ષાઓ

અમે તમારા પડોશમાં છીએ