બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

આંધ્રપ્રદેશમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

આંધ્ર પ્રદેશમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, આંધ્ર પ્રદેશમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

વિશાખાપટ્ટનમ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 6PM
વિશાખાપટ્ટનમ img
સોમ - શનિ • 9AM - 6PM

D.No.12-1-16, પ્લોટ નં. 49, S. No. 1051, Naga Chambers GREEN Park Hotel, Division No. 19, Waltair Main Road, Vishakhapatnam, આંધ્રપ્રદેશ 530002.

ગુંટુર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
ગુંટુર img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

13-2-71, ઓલ્ડ ક્લબ રોડ, હીરો શોરૂમ પાસે, કોથાપેટા, ગુંટુર, આંધ્રપ્રદેશ 522001.

નેલ્લોર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સૂર્ય • 9AM - 12:30PM
નેલ્લોર img
સૂર્ય • 9AM - 12:30PM

ડોર નં.704, મ્યુનિસિપલ વોર્ડ નં.24-2 એનવીઆર સેન્ટ્રલ, ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ, દરગામિટ્ટા, નેલ્લોર, આંધ્ર પ્રદેશ 524003.

રાજમુન્દ્રી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 8AM - 8PM
રાજમુન્દ્રી img
સોમ - શનિ • 8AM - 8PM

નંબર: 54, 9-8, અનાલા વેંકટપ્પા રાવ રોડ, સામે. એચપી પેટ્રોલ બંક, અદ્દેપલ્લી કોલોની, રાજમુન્દ્રી, આંધ્ર પ્રદેશ 533103.

તિરુપતિ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો NABH માન્યતા પ્રાપ્ત
સોમ - શનિ • સવારે 9AM - 1PM અને 5PM - 8PM
તિરુપતિ img
સોમ - શનિ • સવારે 9AM - 1PM અને 5PM - 8PM

દરવાજા નં. 19-4-8/14, AIR બાયપાસ રોડ, STV નગર, પાસપોર્ટ ઓફિસ પાસે, તિરુપતિ, આંધ્રપ્રદેશ 517501.

મદનપલ્લે - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • સવારે 9AM - 1PM અને 5PM - 8PM
મદનપલ્લે img
સોમ - શનિ • સવારે 9AM - 1PM અને 5PM - 8PM

ડો. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ, દ્રષ્ટિ આંખની હોસ્પિટલ, 1લી મુખ્ય, 1લી ક્રોસ, કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી કોલોની, મદનપલ્લે - 517325.

નક્કલ રોડ, વિજયવાડા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
નક્કલ રોડ, વિજયવાડા img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

શ્રીદેવી આંખની હોસ્પિટલ સાથે ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ, નં. 29-6-13/એ નક્કલ રોડ, સૂર્યા રાવપેટ, વિજયવાડા - 520002

વન ટાઉન રોડ, વિજયવાડા - ડો. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
વન ટાઉન રોડ, વિજયવાડા img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

શ્રીદેવી આંખની હોસ્પિટલ, બોડેમ્મા હોટેલ સેન્ટર, બાબુ રાજેન્દ્ર પ્રસાદ આરડી, તારાપેટ, વિજયવાડા, આંધ્રપ્રદેશ 520001 સાથે ડો. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ

ગવર્નરપેટ, વિજયવાડા - ડો. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ
સોમ - શનિ • 10AM - 6PM
ગવર્નરપેટ, વિજયવાડા img
સોમ - શનિ • 10AM - 6PM

નંબર 27/37/62, એમજી રોડ ગવર્નરપેટ, વિજયવાડા - 520002

કાકીનાડા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 6PM
કાકીનાડા img
સોમ - શનિ • 9AM - 6PM

નંબર 2-1-59, બીજો માળ, રાયનમની S2 બિલ્ડીંગ, સુભદ્રા આર્કેડ કોમ્પ્લેક્સની સામે, ભાનુગુડી જંકશન, ભાનુગુડી જંકશન, આંધ્રપ્રદેશ - 533003.