બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

પોંડિચેરીમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

પોંડિચેરીમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, પોંડિચેરીમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

પુડુચેરી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 9AM - 8PM
પુડુચેરી img
સોમ - શનિ 9AM - 8PMM સોમ - શનિ 9AM - 8PM

NSJ એવન્યુ, 601, કામરાજર સલાઈ, રાજીવ ગાંધી સ્ક્વેર, રાજીવ ગાંધી સ્ટેચ્યુ અને મુરુગા થિયેટર પાસે, પુડુચેરી 605005.