બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

મૈસુરમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

મૈસુરની ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, મૈસુરમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

કુવેમ્પુનગરા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
કુવેમ્પુનગરા img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

નંબર 1792, અધિચુચુનાગિરી રોડ, જયમ્મા ગોવિંદેગૌડા ચૌલ્ટ્રી વોર્ડ નં 18 પાસે, કુવેમ્પુનગરા, મૈસુર, કર્ણાટક 570023.

સયાજી રાવ રોડ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 11AM - 8PM
સયાજી રાવ રોડ img
સોમ - શનિ • 11AM - 8PM

Thejus Complex, No.1771/1, Thejus complex 1st Floor, Sayaji Rao Road Cross, Near Mohan Bhandar, Mysuru, Karnataka 570001.